خانه - اخبار - گزارشی از مجموعه کارگاه ها و نمایشگاه های «تناسب اندام روح» در مراکز علمی خواهران

گزارشی از مجموعه کارگاه ها و نمایشگاه های «تناسب اندام روح» در مراکز علمی خواهران

 شبکه معالم ـ مجموعه کارگاه ها و نمایشگاه های «تناسب اندام روح» در مراکز علمی خواهران در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری شبکه معالم، مجموعه کارگاه ها و نمایشگاه های «تناسب اندام روح» در مراکز علمی خواهران با تدریس موضوع « مبانی انسان شناختی مصرف کالای فرهنگی» توسط سرکارخانم هنرمند با حمایت اداره برنامه ریزی و فناوری آموزشی اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد.

بیست و سومین کارگاه در مرکز مشاوره حوزه علمیه خراسان بمدت ده جلسه هفتگی ۵شنبه ها ساعت ۸:۳۰ تا صبح ۱۰ ادامه در حال برگزاری است. در جلسات اول و دوم این کارگاه به بررسی اصل فطرت محوری و انتخاب بر پایه فطرت در تزاحم لذت ها  پرداخته شده است.

همچنین بیست و چهارمین کارگاه در پایگاه بسیج فاطمه الزهرا(س) و با بررسی بحثهای مبانی انسان شناختی مصرف کالای فرهنگی از جمله بحث عدم تشبه به کفار پرداخته شد.

بیست و پنجمین کارگاه در پایگاه بسیج کوثر با تبیین بحثهای مبانی انسان شناختی مصرف کالای فرهنگی از جمله بحث ” نگاهی به اصل تعادل در مصرف ” برگزار شد.

بیست و ششمین کارگاه در پایگاه بسیج نرجس (س) با تبیین و بررسی بحثهای مبانی انسان شناختی مصرف کالای فرهنگی از جمله بحث ” نگاهی به مهارت عزت نفس ” برگزار شد.

پاسخی بگذارید