خبر

نحوه شناسایی نخبگان حوزوی تبیین شد

اخبار, علمی، فرهنگی و هنری گروه خبری :

نحوه شناسایی نخبگان حوزوی تبیین شد

جلسه ۴۰ کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار و در این جلسه که به ادامه بررسی برنامه‌های مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه های علمیه اختصاص داشت؛ سرفصل‌های مربوط به شناسایی و حمایت از نخبگان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

شبکه معالم ـ در جلسه کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بخش‌هایی از آئین نامه حمایت از نخبگان حوزوی تشریح و بررسی شد.

 به گزارش شبکه معالم، جلسه ۴۰ کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار  و در این جلسه که به ادامه بررسی برنامه‌های مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه های علمیه اختصاص داشت؛ سرفصل‌های مربوط به شناسایی و حمایت از نخبگان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این گزارش که توسط رئیس مرکز نخبگان حوزه علمیه قم و عضو کمیسیون نخبگان ارائه شد، مباحثی مانند روند شناسایی نخبگان حوزه‌های علمیه، شرایط عمومی و اختصاصی و شاخص ها و ملاک های احراز نخبگی و استعدادهای برتر آموزشی، پژوهشی و تبلیغی تشریح و تبیین شد.

 در ادامه این گزارش، روند تدوین و مفاد آئین‌نامه های حمایت و بهره گیری مادی و معنوی از استعدادهای برتر و همچنین طرح استاد راهنما و شیوه نامه پایش پویایی استعدادهای برتر و ممتاز نیز ارائه شد.

ارتقای کیفیت مقالات حوزوی در کنار توجه به کمیت تولید مقالات علمی، درنظر گرفتن نوآوری در مقوله استعدادهای برتر، تدوین نظام غیرمتمرکز ارزیابی مهارتی، نیاز به ارتقای جایگاه نظریه‌پردازی با استفاده از ظرفیت نخبگان حوزوی، پرهیز از کثرت معیارها و سنجه‌های امتیاز دهی به همراه مقررات زدایی و ساده‌سازی این روند و در نظر گرفتن جایگاه مناسب برای نوابغ حوزوی از مهمترین پیشنهادات مطرح شده در این جلسه بود.

هدف از تدوین آئین نامه شناسایی و حمایت از نخبگان و استعدادهای برتر حوزوی که بخش‌هایی از این آئین‌نامه­ به تصویب هیات امناء بنیاد ملی نخبگان نیز رسیده است، تأثیرگذاری بیشتر نخبگان و توجه به مقوله نوآوری و نظریه پردازی است.


تعداد بازدید: 405
تاریخ انتشار : اسفند ۴, ۱۳۹۴    -    زمان انتشار : ۱۱:۳۶ قبل از ظهر

نظرات شما :

ثبت نظرات شما :

 

سوال امنیتی : *