آخرین خبرها

سواد اطلاعاتی

سواد اطلاعاتی

مؤلفه های زندگی، آزادی و خوشبختی پس از انفجار دیجیتال

دیجیتال

شبکه معالم ـ کتاب «انفجار دیجیتال » تالیف مشترک هال ابلسون، کن لدین و هری لویس، درباره آنچه بر زندگی، آزادی و خوشبختی، پس از انفجار اطلاعاتی گذشت، به فارسی ترجمه و منتشر شد.

بیشتر بخوانید »

نحوه تاثیرگذاری رسانه‌های موبایلی بردینداری درشماره تازه هفته نامه پنجره

هفته نامه پنجره

شبکه معالم ـ شماره تازه هفته‌نامه «پنجره» نحوه تاثیرگذاری رسانه‌های موبایلی را بر دینداری و اخلاق‌مداری ما و همچنین کنش‌های افراد را در فضای مجازی بررسی کرده است.

بیشتر بخوانید »