خانه - بایگانی/آرشیو برچسب ها : ابراهیم داوودی

بایگانی/آرشیو برچسب ها : ابراهیم داوودی

ارتباط با مراکز تخصصی و فرهنگی و هم افزایی زبانی در حوزه بین المللی

شبکه معالم ـ مدیر گروه زبان انگلیسی مرکز آموزشی شیخ بهایی از آغاز ارتباط با مراکز تخصصی و فرهنگی و هم افزایی زبانی در حوزه بین الملل انگلیسی هم راستا با اهداف قطبهای فرهنگی خبر داد.

بیشتر بخوانید »