آخرین خبرها

گروه فقه و مبانی اجتهاد

سال تأسیس: ۱۳۸۲ (تصویب رسمی: ۱۳۸۵)
اهداف این گروه عبارت است از:
– بالندگی فقه اجتهادی حوزه علمیه مشهد در مسیر تولید و ارائه نظام‏های عملی اسلام برای زندگی درجهان معاصر

  • طراحی دوره‌های (رشته) آموزشی (۱ دوره)
  • طراحی و تدوین سرفصل درسی و منابع و اهداف آنها (۲۴ عنوان)
  • برگزاری دوره عالی فقه مقارن (۳ دوره برادران)
  • برگزاری حلقه علمی افق (و کارگروه‌های هفتگانه) (۱ حلقه برادران و ۷ کارگروه)
  • برگزاری دوره عالی فقه سیاسی (پیشنهادی)
  • تعامل و همکاری با اساتید (۱۰ استاد)
  • بهره‌گیری از ظرفیت اعضای هیأت علمی (۲ نفر)

دیدگاهتان را بنویسید