آخرین خبرها

کتاب «درسهایی از تاریخ فقیهان شیعه» منتشر شد

به گزارش شبکه معالم، جلد اول و دوم کتاب «درسهایی از تاریخ فقیهان شیعه» با نویسندگی حجت الاسلام و المسلمین ربانی بیرجندی، عضو هیئت علمی مرکز تخصصی آخوند خراسانی و استاد حوزه علمیه مشهد، از سوی شرکت چاپ و نشر بین الملل چاپ و منتشر شد.

حجت الاسلام و المسلمین ربانی بیرجندی در مقدمه این کتاب آورده است «در آستانه محرم الحرام سال ۱۴۳۵ هجری قمری، برای سخنرانی دوازده روز اول محرم الحرام، مثل سالهای گذشته از طرف هیئت گازاری های مقیم بیرجند دعوت شده بودم. در این فکر بودم که چه مبحثی را شروع کنم، به ذهنم رسید که فرازهایی از زندگی عالمان و فقیهان و برجستگان علمای شیعه را به سمع شنوندگان برسانم، چون سال ها بود که تاریخ فقه و فقها می گفتم و مباحث تخصصی آن را با عنوان های مکتب شناسی فقها، منهج شناسی فقهی فقها، در حوزه علمیه مطرح کرده بودم، که حاصل آن چهارده عنوان کتاب شده است … ».

این عضو هیئت علمی مرکز تخصصی آخوند خراسانی در جلد اول این کتاب به تبیین و تشریح درس هایی از زندگی شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی، سید رضی، علامه حلی، شهید اول، شهید ثانی، مولی احمد اردبیلی، شیخ اعظم انصاری، ملامهدی نراقی، شیخ بهایی، شیخ عبدالله مامقانی، علامه محمد حسین طباطبایی، آیت الله مرعشی نجفی، آیت الل سید محمد هادی میلانی، آیت الله میرزا محمد حسن شیرازی، سید رضی الدین علی بن طاووس، احمد بن فهد حلی، علامه امینی، خواجه نصیر الدین طوسی، علامه بحرالعلوم، آیت الله شیخ محمد باقر آیتی، امین الاسلام طبرسی، شیخ حسن علی نخودکی، میرزا حسین نوری، شیخ عباس قمی و آقا بزرگ تهرانی پرداخته است.

همچنین وی در جلد دوم درس هایی از زندگی احمد فراهیدی، شیخ جعفر شوشتری، امام خمینی، علامه محمد تقی و علامه محمد باقر مجلسی، یعقوب بن سکیت، سید اسماعیل حمیری، سید محمدتقی خوانساری، ابن قولویه قمی، محسن فیض کاشانی، محمد حسن نجفی، ابوالقاسم قمی، فخرالاسلام، حاج آقا حسین بروجردی، شیخ طوسی، سید محمد باقر استر آبادی، محمد تقی بهلول، کاشف الغطاء، عبدالصمد عاملی، شیخ یوسف بحرانی، حاج آقا حسین قمی، سید ابوالحسن اصفهانی، سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، آیت الله سید علی خامنه ای، شیخ محمد حسین اصفهانی، سید محمود شاهرودی، شیخ علی کنی و سید محمدباقر شفتی به تبیین و تشریح پرداخته است.

جلد اول و دوم کتاب «درسهایی از تاریخ فقیهان شیعه» در یک مجلد با ۸۵۰ صفحه و با شمارگانه ۵۰۰ نسخه، به قیمت ۶۵ هزار تومان در زمستان ۹۵ چاپ و منتشر شده است.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید