آخرین خبرها

کارگاه­ دانش افزایی فرصت های فضای مجازی و اقتصاد مقاومتی ویژه طلاب آفریقایی برگزار شد

به گزارش شبکه معالم، کارگاه­ دانش افزایی فرصت های فضای مجازی و اقتصاد مقاومتی برای رایزنان فرهنگی آفریقایی با حضور  دکتر بهزاد حسن نژاد کاشانی کارشناس نظارت و ارزشیابی اداره برنامه ریزی و فناوری آموزشی اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی به زبان انگلیسی برگزار شد.

در این کارگاه مفهوم، فلسفه و تاریخچه فضای مجازی و تبیین فرصت های برآمده از فضای مجازی در مواجهه با مسائل فرهنگی بررسی شد همچنین تعریفی از اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری، بیان اهمیت و الزامات بکارگیری آن در کشور و همچنین پیشنهاد راهکارهایی جهت جایگزینی آن با اقتصاد سرمایه داری در سایر کشورها ارائه شد.

دیدگاهتان را بنویسید