آخرین خبرها

مقاله علمی پژوهشی «اشتراط ثبت در صحت معاملات ملکی»

به گزارش شبکه معالم، مقاله علمی پژوهشی «اشتراط ثبت در صحت معاملات ملکی» به نویسندگی آقایان بلال شاکری، رییس اداره پژوهش مرکز تخصصی آخوند خراسانی و دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، مصطفی جلالی، استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان مصطفی رفسنجانی مقدم، دانش آموخته حوزه علمیه خراسان و رضا توکلی تولایی، دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی منتشر شد.

در چکیده این مقاله آمده است:

بخشی از آسیب‌های معاملهٔ املاک و اراضی با تکیه بر امارات ملکیت و اسناد عادی عبارت‌اند از: زمین‌‌خواری، خُردشدن اراضی کشاورزی، تهدید امنیت غذایی، ضعف در مدیریت بحران‌‌ها و بلاهای طبیعی، افزایش فساد اداری و قضایی، وقوع جرم کلاه‌برداری، رشوه، جعل و غیره. به‌منظور حل این آسیب‌ها، نظریهٔ ثبت املاک و اراضی در سامانهٔ ثبتی مطرح شده است، راجع به این نظریه دو چالش «مشروعیت سامانه» و «انحصاری شدن معامله املاک و اراضی در سامانه» وجود دارد. در این جستار با روش توصیفی و ‌تحلیلی، این باور تقویت شده که بر پایه قواعد و مبانی فقهی، سامانهٔ ثبتی مزبور، مشروع است و در فرض گردآمدن‌ سه شرط: وجود سامانه‌‌ای که  به مالکیت علم‌‌آور باشد، ‌اتهامی‌بودن بازار و ‌اخلال معیشت مردم در فرض رجوع به امارات، معاملات املاک و اراضی به استناد امارات ملکیت، باطل است و به‌منظور شناسایی دقیق مالکان، خریدار و فروشنده بایستی صرفاً به سامانهٔ ثبتی مراجعه کنند. بنابراین ضروری است معاملهٔ املاک و اراضی طبق سامانهٔ ثبتی، تبدیل به قانون شود و در مقام تعارض،این سامانه بر تمامی امارات ملکیت مقدم شود.

جهت مشاهده کامل متن مقاله کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید