آخرین خبرها

طراحی ۳۲۴ عنوان برنامه در بسته های جامع و راهبردی پنج ساله اداره کل آموزش

شبکه معالم ـ مدیرکل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی اظهار داشت: تدوین بسته های جامع و راهبردی پنج ساله توانسته است فرهنگ برنامه ریزی معطوف به قطب ها را در مجموعه توزیع کند.

به گزارش خبرنگار شبکه معالم، حجت الاسلام و المسلمین مجتبی الهی خراسانی، مدیرکل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در جلسه سالانه این اداره کل به تشریح مراحل تدوین بسته های جامع راهبردی پنج ساله اداره کل آموزش پرداخت و گفت: برای پیشبرد امور سازمانی دو مسیر وجود دارد، نخست سازمان های «وظیفه گرا» و دیگری سازمان های «خدمات گرا». مجموعه دفتر تبلیغات اسلامی در ادامه تدابیری که برای مأموریت گرا پیش بینی کرد، به طراحیقطبهای فکری و فرهنگی روی آورد و در انتهای سال ۹۴، مجموعه مسائل ۱۲ گانه در مسیر مسائل به عنوان مسائل اصلی دفتر شناسایی و ابعاد آن طراحی و تصویب شد.

وی افزود: برای تدوین این بسته ها از مدلی کارکردی عملیاتی استفاده و دو مسیر متوازی «ایده پردازی(افق گشایی محتوایی)» و «تجمیع عملیات و اتخاذ تدابیر عملیاتی» برای آن اتخاذ شد.

حجت الاسلام و المسلمین الهی خراسانی نخستین مرحله تدوین این بسته ها را تشکیل کارگروه راهبردی برشمرد و خاطرنشان کرد: همزمان با این که مقرر شد گروه ها و اداره های زیر مجموعه به صورت همزمان به اندیشه ورزی و ایده پردازی بپردازند، کارگروه راهبردی ویژه ای تشکیل شد و از پس از تشکیل ابتدا به بحث پیرامون ابعاد مسائل پرداخت و پس از آن بررسی موضوعات قابل طرح را در دستور کار خود قرار داد.

وی ادامه داد: موضوعات شامل رشته های موضوعی در هر مسأله است که برای هریک دوره، نشست تخصصی و یا برنامه دیگری در نظر گرفته شد؛ لذا برای هر موضوع، قالب های راهبردی پیش بینی و امکان برنامه سازی برای آن موضوع پدید آمد.

مدیرکل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در ادامه بیان داشت: جدول برنامه ها در ۱۸ قالب مشخص و بعد از طراحی مدل مفهومی کارکردی، در هر موضوع بحث و بررسی شد که کدام برنامه ای قابلیت اجرا و اولویت دارد. در مدل مفهومی استقرار شبکه آموزش در هر موضوع به عنوان هدفی نهایی مورد توجه قرار گرفت و این فعالیت های آموزشی در مسیر چهار محور راهبردی «برگزاری برنامه ها(نظر حلقه ها و…)»، «گفتمان سازی یا فعالیت های ترویجی(نشست های عمومی و تولید مجلات الکترونیک)»، «تولید محتوای آموزشی (تدوین کتاب درسی و…)» و «فعالیت های مشارکتی» طراحی و هماهنگ شد.

حجت الاسلام و المسلمین الهی خراسانی در ادامه تشریح روند مراحل طی شده گفت: پس از پیمودن مراحل ذکر شده، در جلسه ای با مدیران آموزش پیشنهادهای آنان اخذ و در کارگروه مطرح و منسجم شد. پس از آن نیز جلسه ای با حضور اعضای شورای علمی گروه ها در چند کمیسیون برگزار و در کمیسیون های مختلف این برنامه ها و ایده ها باخوانی و برای حذف و اضافه ایده ها تصمیماتی اتخاذ شد.

وی اضافه کرد: کارگروه راهبردی مجددا این مباحث را جمع بندی و پس از جمع بندی به پیش نویس اولیه رسید و مجدادا پیش نویس اولیه را بازخوانی کرد. در نهایت ۳۲۴ برنامه نهایی و هر یک از اعضای کارگروه ابعاد، اهداف و خروجی برنامه را متناسب با هر موضوعی و در مجموع مجلات ویرایش کردند.

مدیرکل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در پایان ضمن رضایت از فعالیت صورت گرفته در خصوص تدوین بسته های جامع و راهبردی پنج ساله، این اقدامات را نمونه ای از کارگروهی و فعالیتی راهبردی دانست که توانسته است فرهنگ قطب ها را در مجموعه توزیع و اعضای شورا را در گروه ها درگیر کند.

گفتنی است، در این جلسه، حجت الاسلام و المسلمین مسعودی، رییس دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، ضمن تقدیر از تدوین بسته های جامع و برنامه های راهبردی پنج ساله آموزشی، از سند نهایی در ۱۲ مجلد رونمایی کرد.

دیدگاهتان را بنویسید