آخرین خبرها

مرکز تخصصي آخوند خراساني ره

 

ربعِ قرن تلاش آموزشي:

مرکز تخصصي آخوند خراساني ـ دفتر تبليغات اسلامي خراسان رضوي در خلال ربعِ قرن تلاش، مسير نهادينه‌سازي آموزش‌هاي تخصصي علوم و معارف اسلامي براي طلاب و فراگيران حوزه را طي کرده است.

آغازين گام‌هاي آموزشي، در سال 1369 برداشته شد و امتداد تلاش‌ها در طول اين سال‌ها، به طراحي و برگزاري دوره‌ها و تک‌درس‌هاي متعدد در شاخه‌هاي متنوع علوم و معارف اسلامي و دانش‌هاي وابسته انجاميد. برآيند اين نهضت و جنبش علمي، تأمين نيروي انساني کارآمد و نوگرا در زمينه‌هاي پژوهشي، آموزشي، تبليغي و فرهنگي مورد نياز جامعه و نهادهاي فعال در اين عرصه بوده است.

علاوه بر اين، تأسيس حلقه‌هاي تربيت محقق و مبلّغ و توليد صدها اثر علمي و ترويجي از اين رهگذر، برگزاري دَه‌ها همايش علمي و فرهنگي، توليد و نشر مجلات تخصصي و ترويجي، تهيه و نشر آلبوم‌هاي تصويري و نرم‌افزارهاي چندرسانه‌اي در عرصه‌هاي مرتبط با مأموريت‌هاي آموزشي حوزه، در کارنامة 25 سال گذشتة اين نهاد حوزوي، قابل مشاهده است.

هم‌اينک بسياري از دانش‌آموختگان اين نهاد، به عنوان نويسندگان نوپرداز مذهبي، مبلّغان ديني توانمند، محققان ژرف‌انديش در حوزه‌هاي مختلف علوم اسلامي، مدرسان معارف اسلامي در حوزه و دانشگاه، و مديران و برنامه‌ريزان فرهنگي و تبليغي، به ايفاي رسالت مقدس روحانيت مي‌پردازند.

اکنون ادارة کل آموزش دفتر تبليغات اسلامي خراسان رضوي، با بهره‌گيري از اعضاي هيئت علمي و اساتيد کارآمد حوزه و دانشگاه، در قالب سه نهاد وابسته: «مرکز تخصصي آخوند خراساني»، «مرکز آموزشي شيخ بهايي» و «مرکز آموزشي طوبي (خواهران)»، توسعة ظرفيت انساني حوزة علمية برادران و خوهران در قلمرو تحقيقات ژرف‌نگر و تبليغات نوآمد اسلامي را در دستور کار خود قرار داده است.

مرکزي براي توسعه علوم اسلامي:

مرکز تخصصي آخوند خراساني با در اختيار داشتن 3 گروه آموزشي: علوم قرآن و حديث، فقه و مباني اجتهاد و فلسفه و کلام اسلامي، 8 عضو هيئت علمي و 33 استاد پيوسته، به طراحي و برگزاري رشته‌هاي گونا‌گون علوم اسلامي ـ با توجه به نيازهاي آموزشي متنوع و ترکيبي حوزه علميه‌ مشهدـ مي‌پردازد.

اهداف اصلي اين مرکز را مي‌توان به شرح زير برشمرد:

پرورش کارشناسان، دانشوران و پژوهشگران نوانديش، کارآمد و نيازمحور در شاخه‌هاي مختلف علوم قرآن و حديث، فقه، کلام و فلسفه، و آگاهي از آخرين دستاوردهاي علوم اسلامي و دانش‌هاي مرتبط؛
توسعة ظرفيت آموزشي حوزه براي توليد علم و استنباط معارف اسلامي و استخراج نظام‌هاي معرفتي، حقوقي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي، اخلاقي و فرهنگي مبتني بر اسلام و پاسخ به پرسش‌ها و دفع شبهات مرتبط؛
تقويت مباحث روش‌شناختي، ديدگاه‌هاي نظام‌واره، رويكردهاي ميان‏‌رشته‏‌اي، و مهارت‌هاي تحقيق و توليد علمي در حوزة علميه.

ايـن مرکز، ايـنـک ارتـقـا و تـوسـعـة آموزش‌هاي حوزوي را در قالب پنج رشتة تخصصي علوم اسلامي به شرح زير، مهيّا ساخته است:

تفسير و علوم قرآن؛
علوم و معارف حديث؛
فقه مقارن؛
کلام مقارن؛
فلسفه و کلام اسلامي.

اميد است به همت و تلاش همة نهادهاي حوزوي، گام‌هاي مؤثري در مسير ارتقاي آموزش‌هاي تخصصي علوم اسلامي، تربيت دانشوران حوزوي کارآمد، و اعتلاي همه‌جانبة حوزه‌هاي علميه برداشته شود.

دیدگاهتان را بنویسید