آخرین خبرها

تأثیرپذیری ۱۳ مسأله اصول فقهی از عدل الهی

به گزارش شبکه معالم، سومین نشست از سلسله نشست های جایگاه و تأثیرگذاری صفات الهی در اصول فقه با عنوان جایگاه و تأثیرات صفت عدل الهی در اصول فقه با مشارکت اداره پژوهش  مرکز تخصصی آخوند خراسانی ره برگزار شد. در این نشست حجت الاسلام و المسلمین مهدی زمانی فرد از اساتید خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد به ارائه بحث پرداختند.

وی در بخش ابتدایی سخن به معرفی مباحث اصولی که صفت عدل الهی یا همان مسأله حسن و قبح در آنها اثرگذار است پرداخته و از ۱۳ مسأله اصولی که ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با این مبنای کلامی دارند نام  برد.

حجت الاسلام و المسلمین زمانی فرد مباحث، ملازمات عقلیه و قاعده ملازمه؛ شرطیت قدرت برای تکلیف؛ برائت عقلیه؛ اشتغال؛ اجماع لطفی و قاعده لطف؛ عام و خاص را به عنوان ۶ مسأله ای که در اصول فقه به صورت مستقیم تحت تأثیر مبانی مطرح درباره حسن و قبح عقلی است یاد کرده و هفت مسأله دیگر علم اصول را که زیرمجموعه مسأله قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد قرار می گیرند را به عنوان مسائلی که به صورت غیرمستقیم با عدل الهی مرتبط است به شرح ذیل نام می برد: تصحیح عبادت با ملاک؛ تزاحم؛ تصویب و تخطئه؛ جریان اشتغال در محصل غرض؛ جمع بین حکم واقعی و ظاهری؛ واجب نفسی؛ جریان استصحاب در احکام عقلی.

در ادامه نشست وی به تبیین دو مورد از موارد نام برده شده به صورت تفصیلی پرداختند.

دیدگاهتان را بنویسید