آخرین خبرها

آغاز ترم بهاره دوره های زبان انگلیسی و عربی برادران + برنامه کلاسی

به گزارش شبکه معالم، ترم بهاره دوره های زبان انگلیسی و عربی برادران از سوی گروه آموزشی زبان انگلیسی و عربی اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی در حال برگزاری است.

برنامه درسی دوره های مکالمه ترم بهار۹۸

دوره عربی دوره انگلیسی
شماره درس استاد ایام هفته شماره درس استاد ایام هفته
۱ جلد۱ و ۲ ابوبشیر نجفی یکشنبه وسه شنبه

۱۴تا۳۰/۱۶

۱ B1 متقی یکشنبه وسه شنبه

۱۷ تا۳۰/۱۹

۲ جلد ۳و ۴ ملوندی یکشنبه وسه شنبه

۱۴تا۳۰/۱۶

۲ B2 موسوی جزایری یکشنبه وسه شنبه

۱۷ تا۳۰/۱۹

۳ جلد۱۰ صبوح یکشنبه وسه شنبه

۱۴تا۳۰/۱۶

۳ E1 روحانی نژاد یکشنبه وسه شنبه

۱۷ تا۳۰/۱۹

۴ LI1 حریری یکشنبه وسه شنبه

۱۷ تا۳۰/۱۹

۵ I1 متین نیا یکشنبه وسه شنبه

۱۷ تا۳۰/۱۹

 

دیدگاهتان را بنویسید