آخرین خبرها

حجت الاسلام و المسلمین علی رحمانی

علی رحمانی

(عضو هیأت علمی معاونت آموزش دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی)

۰۰۰۰۰۰۰۱۶۳۳۲۷۱۲۱ iD: ORCID

ali.rahmani54@yahoo.com

 

 

اتمام یک دوره پانزده ساله درس خارج فقه و اصول                                                                      ۱۳۷۵-۱۳۹۰

اخذ مدرک معادل کارشناسی ارشد از کمیته ارزشیابی دانشگاه رضوی                                                          ۱۳۸۲

اخذ مدرک سطح دو از مدارج علمی حوزه علمیه                                                                                   ۱۳۹۷

اخذ مدرک سطح سه از مدارج علمی حوزه علمیه                                                                                  ۱۳۹۸

اخذ مدرک سطح چهار از مدارج علمی حوزه علمیه                                                                                ۱۳۹۹

 

 

 

سوابق اجرائی

 1. مدیرکل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی؛ ۱۳۹۸ تا کنون
 2. رئیس مرکز تخصصی آخوند خراسانی؛ ۱۳۹۴ تا کنون
 3. عضو هیئت گروه فقه و مبانی اجتهاد مرکز تخصصی آخوند خراسانی؛ ۱۳۹۴ تا کنون
 4. مدیر گروه فقه و مبانی اجتهاد مرکز تخصصی آخوند خراسانی؛ ۱۳۹۴-۱۳۹۸
 5. مدیر مسئول شبکه بین المللی اجتهاد؛ ۱۳۹۸ تا کنون
 6. دبیر همایش ملی کتاب سال سبک زندگی؛ ۱۴۰۱-۱۴۰۲
 7. سردبیر ارشد شبکه بین المللی اجتهاد؛ ۱۳۹۷-۱۳۹۸
 8. دبیر علمی همایش قرآن پژوه روشن بین؛ بزرگداشت آیت الله واعظ زاده خراسانی؛ ۱۳۹۶
 9. مدیر پروژه کارآمدی فقه گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی؛ ۱۳۹۹
 10. عضو کمیته علمی پروژه مدل های تحقیق در علوم اسلامی؛ اداره کل آموزش دفتر تبلیغات شعبه خراسان رضوی؛ ۱۳۹۷
 11. نماینده حقوقی دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی در قطب بنیادهای نظری و نظام متقن علوم اسلامی و انسانی؛ ۱۳۹۴-۱۴۰۰
 12. دبیر علمی پنجمین همایش ملی تفسیر و تفسیرنگاری در حوزه علمیه خراسان، (گرامی‌داشت استاد آیت الله واعظ زاده خراسانی)؛ ۱۳۹۶
 13. مدیر گروه علوم قرآن و حدیث مرکز تخصصی آخوند خراسانی؛ ۱۳۹۲-۱۳۹۴

 

سوابق علمی

تحصیلات

 1. علم صرف تا پایان روضه البهیه(شرح لمعه)؛(مدرسه علمیه استاد فقید آیت الله موسوی نژاد قدس سره)
 2. دوره آموزشی احکام(تحریر الوسیله، عروۀ الوثقی، وسیلۀ النجاۀ و توضیح المسائل مراجع)، (مدرسه علمیه استاد فقید آیت الله موسوی نژاد قدس سره
 3. دوره آموزشی کلام عقلی و نقلی؛ (مدرسه علمیه استاد فقید آیت الله موسوی نژاد قدس سره)
 4. سطح (فرائدالاصول؛ المکاسب؛ کفایه الاصول) حضرات آیات: قاضی زاده، مروارید و مروی مدظلهم؛
 5. پانزده سال درس خارج فقه(کتاب الحج، مکاسب محرمه، کتاب البیع، مرگ مغزی …) و اصول(اوامر تا پایان تعادل و تراجیح)؛ حضرات آیات: حاج شیخ مهدی مرواریدمدظلهو میرزا علی فلسفی رحمه الله تعالی، حاج شیخ مصطفی اشرفی شاهرودیمدظله؛
 6. خارج قواعد فقه شامل (لاضرر، لاحرج، لاتعاد، فراغ و تجاوز، اصالۀ الصحۀ، ید، علی الید، … ) حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی مرواریدمدظله؛
 7. اسباب اختلاف روایات؛ حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی مرواریدمدظله؛
 8. درایۀ و رجال الحدیث؛ حضرات آیات: حاج شیخ مهدی مروارید, حاج شیخ مصطفی اشرفی شاهرودی مدظلهما؛
 9. فقه الحدیث به محوریت کتاب الحیاۀ، حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمد حکیمیزیدعزه؛
 10. فلسفه؛ بدایه و نهایه، حضرات آیات: فیاضی زیدعزه؛ حاج شیخ محمد تقی مصباح یزدی رحمه الله تعالی، و اسفار حضرات آیات: حسن زاده و جوادی آملی مدظلهما؛
 11. تفسیر آیات الاحکام؛ آیت الله شیخ مهدی مرواریدمدظله و تفسیر عمومی جزء ۲۸تا ۳۰، حجج اسلام: امین نیا، ملکی زیدعزهما؛
 12. اخلاق؛ اساتید فقید موسوی نژاد و واله رحمهما الله تعالی؛
 13. کارگاه روش تحقیق در علوم انسانی ویژه اساتید دانشگاه؛ استاد دکتر خوئی نژاد با اخذ مدرک پایان دوره؛
 14. کارگاه روش تدریس و ارزشیابی؛ استاد دکتر رضا فیروزی با اخذ مدرک پایان دوره؛
 15. کارگاه آشنایی با فرق ضاله (وهابیت)؛ استاد دکتر علی اصغر رضوانی با اخذ مدرک پایان دوره؛

 

تدریس: (بیش از دو یا سه دوره)

 1. دورۀ ادبیات (هدایه، صمدیه، قواعد الاساسیه، مهذب، مغنی، مختصر المعانی) و المنطق، مدرسه استاد فقید آیت الله موسوی نژاد رحمه الله تعالی و مدرسۀ علمیۀ بعثت؛
 2. اصول الاستنباط، اصول الفقه ج ۱ و ۲، مدرسۀ علمیۀ بعثت؛
 3. دروس فی علم الاصول(حلقات)، مدرسۀ علمیۀ بعثت و مرکز آخوند خراسانی؛
 4. روضۀ البهیۀ، فرائدالاصول، مدرسۀ علمیۀ بعثت؛
 5. کفایۀ الاصول، مدرسۀ علمیۀ بعثت، مرکز تخصصی آخوند خراسانی و دانشگاه شهید مطهری؛
 6. باب حادی عشر، شیعه در اسلام، آموزش عقاید استاد مصباح یزدی، مدرسۀ علمیۀ امام حسین علیه السلام؛
 7. تاریخ فقه و فقها، مرکز تخصصی آخوند خراسانی؛
 8. اصول العامه للفقه المقارن، مرکز تخصصی آخوند خراسانی؛
 9. آیات الاحکام، مرکز تخصصی آخوند خراسانی؛
 10. اصول فقه سلفیه، برمبنای کتاب الجامع فی اصول الفقه عبدالکریم النمله، مرکز تخصصی مذاهب؛
 11. قواعد فقهی مقارن، بر مبنای دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه و القواعد الفقهیه محمد مصطفی زحیلی، مرکز تخصصی آخوند خراسانی؛
 12. کارگاه روش تحقیق (تخصصی فقه و اصول)، مرکز تخصصی آخوند خراسانی، مدرسه آیت الله خوئی؛
 13. تدریس معارف اسلامی در دانشگاه با مجوز معاونت امور اساتید قم به مدت ۹ سال؛
 14. کلام تطبیقی، برای أئمۀ جمعه ، جماعات و معلمان حنفی افغانستان، جامعه المصظفی العالمیه؛
 15. بررسی مبانی تربیت دینی، برای أئمۀ جمعه ، جماعات و معلمان حنفی افغانستان، جامعه المصظفی العالمیه؛
 16. ساختار شناسی دانش اخلاق اسلامی، مقطع کارشناسی ارشد، جامعه المصظفی العالمیه؛
 17. آموزش فلسفه ( ۱ و ۲ ) مقطع کارشناسی ارشد، جامعه المصظفی العالمیه؛
 18. مسائل جدید کلامی، مقطع کارشناسی ارشد، جامعه المصظفی العالمیه؛
 19. بررسی مسائل فلسفۀ دین، مقطع کارشناسی ارشد، جامعه المصظفی العالمیه؛
 20. مذاهب فقهی اهل سنت، (مقطع سطح چهار)، مرکز تخصصی آخوند خراسانی؛
 21. روش ها و مکاتب فقهی شیعه و اهل سنت، مرکز تخصصی آخوند خراسانی؛
 22. معرفت و شناخت از منظر قرآن کریم، مرکز پژوهشی شهید هاشمی نژاد؛
 23. زبان شناسی قرآن، مرکز تخصصی امام سجاد علیه السلام؛
 24. حقیقت وحی و اصالت متن قرآن، مرکز تخصصی آخوند خراسانی؛
 25. علوم قرآن، مرکز تخصصی آخوند خراسانی؛
 26. پژوهش های قرآنی معاصر، مرکز تخصصی آخوند خراسانی و مرکز تخصصی امام سجاد علیه السلام؛
 27. دعاشناسی، متون و معارف ادعیه، مرکز تخصصی آخوند خراسانی؛
 28. آشنایی با جوامع حدیثی شیعه، مرکز تخصصی آخوند خراسانی؛
 29. کلیات دانش رجال، مرکز تخصصی آخوند خراسانی؛
 30. درایۀ الحدیث، مرکز تخصصی آخوند خراسانی، مرکز تخصصی طوبی و مرکز تخصصی امام سجاد علیه السلام؛
 31. کارکرد حدیث در قرآن پژوهی، مرکز تخصصی آخوند خراسانی؛
 32. آسیب شناسی حدیث، مرکز تخصصی آخوند خراسانی؛
 33. سبک شناسی جوامع حدیثی شیعه، مرکز تخصصی آخوند خراسانی؛ مدرسه علمیه آیت الله موسوی نژاد قدس سره؛
 34. اعتبار توثیق رجالیان متقدم، مرکز تخصصی آخوند خراسانی؛
 35. جریان شناسی وهابیت در دوره معاصر عربستان، مرکز آموزشی شیخ بهائی،
 36. فقه مقارن (مسائل مختلف فیه)، مرکز تخصصی مذاهب وابسته به مرکز فقهی أئمه اطهارعلیهم السلام؛
 37. فقه سیاسی، آشنایی با آراء و نظریه های فقهی سیاسی فقیهان مسلمان(سطح چهار فقه مقارن)، مدرسه عالی نواب؛ ۱۴۰۱
 38. خارج اصول فقه ۱و ۲، مرکز تخصصی آخوند خراسانی؛ ۱۴۰۰-۱۴۰۱

 

 

فعالیت های پژوهشی 

کتاب ها و مقالات منتشر شده

 1. کتاب «بررسی حاکمیت سیاسی دین». (۱۵۰ صفحه)(سال ۸۳)؛ (منتشر نشده)
 2. تألیف شرحی بر مرحلۀ دوازدهم « نهایۀ الحکمۀ » در (۱۷۰ صفحه)(سال ۸۳-۸۴)؛ (منتشر نشده)
 3. انجام بخشی از پروژه پژوهشی «هنر در آئینۀ فقه» برای گروه فقه دفتر تبلیغات اسلامی،(سال ۸۶)؛
 4. رساله‌ای با عنوان « محورهای مشترک علم اصول و هرمنوتیک » برای گروه پژوهشی فقه‌کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی ( ۹۰ صفحه )(سال ۸۷)؛
 5. انتشار مقاله ای با عنوان « رابطۀ زبانشاسی و علم اصول » در ویژه نامۀ سالگرد مرجع فقید شیعه آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی «قدس سره»؛
 6. بررسی نقش نماز در پالایش انسان از رذائل مبتنی بر بنیادهای فلسفۀ اخلاق اسلامی، (فصلنامۀ علمی پژوهشی پژوهشهای اخلاقی)؛
 7. بررسی مقایسه ای شأن مالی در فقه و اخلاق اسلامی، (فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اسلامی فقه و اصول دانشگاه فردوسی)؛
 8. بررسی تطبیقی مبانیِ «صدق و کذب» و «توریه» و احکام فقهی آنها با تاکید بر دیدگاه امام خمینی (فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی)؛
 9. بررسی فقهی لزوم اذن همسر اول در ازدواج مجدد مرد، (فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آزاد واحد بابل)؛
 10. دانش های زبانی و علم اصول، انشار یافته در مجموعه گفتارهای «کرانه های اجتهاد»،(سال ۹۶)؛
 11. کتاب «روش شناسی فقهی شهید سید محمد باقر صدر» (۲۱۰ صفحه آماده برای انتشار)؛ (سال ۹۹)
 12. امکان سنجی پیدائی مکتب فقهی از اندیشه شیخ موسس، (فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی)، پاییز ۱۴۰۱؛
 13. نوآوری های علامه شهید صدر در علم اصول به مثابه نظریه استنباط، (فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی)

 

موفقیت ها و دستاوردها

 1. استاد برتر هیئت علمی آموزش مرکز تخصصی آخوند خراسانی در سال تحصیلی ۹۳-۹۴؛
 2. استاد برتر گروه معارف در سال تحصیلی ۸۶؛
 3. کسب رتبه برتر برای ارائۀ مقاله به همایش منطقه ای «بدعت و نوآوری مشابهت ها و تفاوت ها» (سال ۸۵)؛
 4. کسب رتبه سوم با ارائۀ مقاله به همایش نهج البلاغه با عنوان «تحلیلی بر فهم روشمند نهج البلاغه» (سال ۸۴)؛
 5. کسب رتبه اول با ارائۀ مقاله به بخش اساتید همایش ملی پیامبر اعظم نگین هستی (سال ۸۳)؛
 6. کسب عنوان شایسته تقدیر برای ارائۀ مقاله به همایش ستاد اقامۀ نماز (سال ۷۶)؛

 

نشست های علمی، کرسی ترویجی، نقد و مناظره

 1. سخنرانی با عنوان: آشنایی با نهج البلاغه و مآخذ آن، ارائه در همایش ملی نهج البلاغه دانشگاهیان سراسر کشور؛
 2. سخنرانی با عنوان: تعریفی از ارتباط حرفه‌ای اساتید گروه معارف با دانشجویان در گردهمائی سالانه اساتید معارف دانشگاه آزاد اسلامی – مشهد؛
 3. نشست بررسی جایگاه ولایت فقیه در نظام سیاسی اسلام و پاسخ به شبهات پیرامونی آن؛ مرکز پژوهشی شهید هاشمی نژاد؛
 4. نشست بررسی مبانی بومی سازی علوم اسلامی در گردهمائی سالانه اساتید معارف دانشگاه آزاد اسلامی – مشهد؛
 5. نشست تحلیلی بر نظام مرجعیت دینی و عقلانیت تقلید مبتنی بر مکانیسم استنباط احکام شرعی، مرکز پژوهشی شهید هاشمی نژاد؛
 6. نشست بررسی مهدویت شیعی و شبهات مطرح در عرصۀ منجی‌گرایی ادیان شرقی؛ دانشگاه آزاد اسلامی – مشهد؛
 7. نشست علمی با عنوان چیستی دانش هرمنوتیک و رابطه آن با علم اصول، ارائه در مرکز تحقیقات علوم اسلامی تحت نظارت حضرت آیت الله اشرفی شاهرودی؛
 8. نشست علمی اعتبار توثیق رجالیان متقدم، مرکز تخصصی آخوند خراسانی؛
 9. نشست علمی احوال شخصیه(فقه الاسره از منظر فردی و نظام) (ارائه شده برای دانش پژوهان مقطع سطح چهار)، مرکز تخصصی آخوند خراسانی؛
 10. نشست علمی تطور و بازشناسی فقه اهل سنت در دوران معاصر(ارائه شده برای دانش پژوهان مقطع سطح چهار)، مرکز تخصصی آخوند خراسانی؛
 11. نشست علمی مبانی کلامی اجتهاد (بررسی مقام ولایت أئمه اهل بیت علیهم السلام و جایگاه آن در گزاره های فقهی)، مرکز تخصصی آخوند خراسانی؛
 12. نشست علمی بررسی نسبت رشته های زبان‌شناسی و مباحث الفاظ علم اصول؛ نظریه های فهم (ارائه در کارگاه نسبت علم اصول و هرمنوتیک)، مرکز تخصصی آخوند خراسانی؛
 13. کرسی ترویجی با عنوان «ساختار فقه نظام خانواده»، استاد ناقد آیت الله سید منذر حکیم؛
 14. کرسی ترویجی با عنوان «روش شناسی فقهی شهید سید محمد باقر صدر»، ناقدان حجت الاسلام و المسلمین استاد حسینعلی اکبری و حجت الاسلام و المسلمین استاد مجتبی الهی خراسانی؛
 15. کرسی ترویجی با عنوان «امکان سنجی پیدائی مکتب فقهی از اندیشه شیخ موسس»، ناقد حجت الاسلام و المسلمین دکتر آهنگران، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، مرکز تخصصی آخوند خراسانی؛
 16. مناظره با مدیر « سایت افشا » در اتاق یاد شده با عنوان « معجزه از منظر فلسفۀ دین »؛
 17. مناظره با یک ضد دین دربارۀ « فلسفه آیات فقهی(حدود) و آیات کلامی ناظر به عذاب آخرت »؛
 18. نقد کتاب «ماهیت حکم شناسی» اثر آقای دکتر بلال شاکری؛

 

اشراف، نظارت و ارزیابی

 1. مشرف و ناظر تدوین، تنظیم و انتشار یادنامه آیت الله واعظ‌زاده خراسانی(۷۰۰ صفحه‌)؛
 2. مشرف، ناظر و ارزیابی محتوائی مجموعه نشست های فقهی و اصولی منتشر شده با عنوان «کرانه های اجتهاد»، اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی شعبه مشهد؛
 3. مشرف و ناظر پروژه تحقیقاتی «کارآمدی فقه» گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی؛
 4. ارزیاب مقالات علمی پژوهشی همایش بین المللی قرآن و علوم انسانی؛ ۱۳۸۹
 5. ارزیاب مقالات مجله علمی پژوهشی مطالعات فقه و اصول دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی؛(از سال ۹۲ تا کنون)
 6. ارزیاب مقالات مجله علمی پژوهشی آموزه های فقه مدنی دانشگاه علوم اسلامی رضوی؛ (از سال ۹۲ تا ۹۴)
 7. ارزیاب مقالات مجله علمی پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی؛ (از سال ۹۴ تا کنون)
 8. ارزیابی کتاب گذر از شخصیت به اعتبار قانونی، در اصول فقه، پژوهشکده اسلام تمدنی، گروه فقه کاربردی؛
 9. ارزیابی کتاب رانت خواری از منظر مذاهب فقهی، بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی، گروه پژوهشی فقه؛
 10. ارزیابی کتاب درآمدی بر ساختار فقه تمدنی، بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی، گروه پژوهشی فقه؛
 11. ارزیابی کتاب فقه مقارن، مبنا شناسی، گونه شناسی و تطورات تاریخی، پژوهشکده اسلام تمدنی، گروه فقه کاربردی؛ ۱۴۰۱
 12. آماده‌سازی چهار تقریر فقهی و اصولی اثر آیت الله واعظ‌زاده خراسانی از درس حضرات آیات امام خمینی، حجت کوه‌کمری، سیدصدرالدین صدر و شیخ هاشم قزوینی(همایش گرامی‌داشت استاد آیت الله واعظ زاده خراسانی)؛
 13. طراح، برنامه ریز و دبیر علمی همایش فلسفی «سیر اندیشه فلسفی در جهان اسلام و غرب»، مؤسسۀ مشاوره ای جوانان و پژوهشهای اجتماعی آستان قدس؛ ۱۳۷۶
 14. همکاری با مرکز مدیریت حوزه در برگزاری امتحان شفاهی دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه خراسان، از سال ۱۳۹۹ تا کنون

 

عضویت در گروه های علمی

 1. عضو کمیتۀ علمی همایش ملی بدعت و نوآوری؛ (دانشگاه آزاد اسلامی – مشهد) ۱۳۸۵؛
 2. عضو کمیتۀ علمی جشنوارۀ ملی نهج البلاغه دانشگاهیان سراسر کشور؛ ۱۳۸۴
 3. عضو کمیتۀ علمی همایش منطقه‌ای قرآن و علوم جدید؛ ۱۳۸۶
 4. عضو شورای علمی گروه پژوهشی قرآن پژوهشکده اسلام تمدنی؛ ۱۳۹۳
 5. عضو هیئت تحریره شبکه بین المللی اجتهاد؛ ۱۳۹۲ تا کنون
 6. عضو اتاق فکر میز علوم اسلامی وابسته به دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم؛ ۱۳۹۴-۱۳۹۶
 7. عضو هیئت تحریریه مجله آموزه های فقه مقارن، مدرسه عالی نواب، از سال ۱۴۰۲
 8. عضو کارگروه فلسفه و کلام اسلامی دبیرخانه شورای عالی حوزه علمیه خراسان سال ۱۴۰۰؛

 

راهنما، مشاوره و داوری

 1. راهنمایی و مشاوره شش پایان نامه «تعامل آرای معاصران شیعه در قالب تعلیقه بر حلقۀ ثالثۀ شهید صدر»، مرکز تخصصی آخوند خراسانی؛
 2. مشاوره شش پایان نامه «تعامل آرای معاصران اهل سنت در قالب تعلیقه بر اصول العامۀ فی الفقه المقارن»، مرکز تخصصی آخوند خراسانی ؛
 3. راهنمایی پایان نامه «نقدی بر کتاب سعادۀ الدارین شاه عبدالعزیز دهلوی»؛ مرکز تخصصی مذاهب؛
 4. راهنمائی، مشاوره و داوری بیش از ۴۰ پایان نامه و رساله سطح ۳ و ۴ در حوزه علمیه خراسان؛

 

فعالیت های فرهنگی

 1. ارائۀ سلسله مباحث کلامی و فلسفی از طریق سامانه پالتالک برای ایرانیان خارج از کشور به مدت ۶ سال؛ ۱۳۸۹-۱۳۹۵
 2. مشاور کمیتۀ فرهنگی سازمان فرهنگی شهرداری مشهد مقدس؛ ۱۳۸۷

 

                                                                                                                        تابستان     ۱۴۰۲

دیدگاهتان را بنویسید