خانه - بایگانی/آرشیو برچسب ها : گروه فرهنگ و ارتباطات اسلامی مرکز تخصصی آخوند خراسانی

بایگانی/آرشیو برچسب ها : گروه فرهنگ و ارتباطات اسلامی مرکز تخصصی آخوند خراسانی

تغییر نگاه به رویکردهای تک ساحتی و نگاه تک بعدی به علوم با ظهور نیازهای جدید در حوزه بین الملل قابل توجه است

شبکه معالم ـ مدیر گروه فرهنگ و ارتباطات اسلامی مرکز تخصصی آخوند خراسانی اظهار داشت: تک ساحتی وتک بعدی بودن نگاه به علوم دیگر معنی ندارد و نیاز به مطالعه و بررسی رشته های دیگر و لوازمی که در کنار علوم اسلامی قرار می گیرد حس می شود تا دانشمندان علوم اسلامی بتوانند به این علوم دست پیدا کنند.

بیشتر بخوانید »