شبکه معالم انگلیسی بایگانی - شبکه معالم

منتشر شده در : "انگلیسی"

ثبت نام دوره های آموزش زبان عربی و انگلیسی خواهران در ترم تابستان آغاز شد

از امروز(13خرداد)؛

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳, ۱۳۹۷    -    زمان انتشار : ۹:۰۹ قبل از ظهر

ثبت نام دوره های آموزش زبان عربی و انگلیسی خواهران در ترم تابستان آغاز شد

شبکه معالم ـ ثبت نام دوره های آموزش زبان عربی و انگلیسی خواهران مرکز تخصصی طوبی در تابستان ۹۷ شروع شد.

پذیرش دانشجو در رشته زبان انگلیسی ویژه مطالعات اسلامی در مشهد

توسط دانشگاه باقرالعلوم(ع) صورت میگیرد؛

تاریخ انتشار : بهمن ۴, ۱۳۹۶    -    زمان انتشار : ۴:۲۳ بعد از ظهر

پذیرش دانشجو در رشته زبان انگلیسی ویژه مطالعات اسلامی در مشهد

شبکه معالم ـ دانشگاه باقرالعلوم(ع) در رشته زبان انگلیسی ویژه مطالعات اسلامی در مشهد دانشجو می پذیرد.