منتشر شده در : "آخوند خراسانی"

مرکزتخصصی آخوندخراسانی درفعالیتهای آموزشی دفترازجایگاه بایسته ای برخورداراست

مدیر کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی:

تاریخ انتشار : مرداد ۱۷, ۱۳۹۵    -    زمان انتشار : ۱:۳۳ بعد از ظهر

مرکزتخصصی آخوندخراسانی درفعالیتهای آموزشی دفترازجایگاه بایسته ای برخورداراست

شبکه معالم ـ مدیر کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی اظهار داشت: جنبه اثباتی فعالیت های آموزشی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با مدیریت جدید تحکیم خواهد یافت.

اندیشمندان حوزه؛ معرفی شیخصیت های علمی و اخلاقی حوزه علمیه خراسان

مجموعه اول ـ شاگردان آخوند خراسانی؛

تاریخ انتشار : مرداد ۱۴, ۱۳۹۵    -    زمان انتشار : ۲:۰۶ بعد از ظهر

اندیشمندان حوزه؛ معرفی شیخصیت های علمی و اخلاقی حوزه علمیه خراسان

شبکه معالم ـ نخستین مجموعه اندیشمندان حوزه با محوریت معرفی شاگردان آخوند در حوزه علمیه خراسان بارگذاری شد.

ثبت نام پذیرش رشته های تخصصی سطح سه مرکز تخصصی آخوند خراسانی آغاز شد

ویژه برادران؛

تاریخ انتشار : تیر ۱۰, ۱۳۹۵    -    زمان انتشار : ۲:۵۸ بعد از ظهر

ثبت نام پذیرش رشته های تخصصی سطح سه مرکز تخصصی آخوند خراسانی آغاز شد

شبکه معالم ـ مرکز تخصصی آخوند خراسانی در رشته های سطح سه تفسیر و علوم قرآن، علوم و معارف حدیث و فقه مقارن طلبه می پذیرد.