آخرین خبرها
خانه - کارنامه تلاش

کارنامه تلاش

۱۳۸۴ به بعد: دوره انسجام و تحول(جنبش علمی حوزه)

رویکردها و سیاست‌ها – برنامه‌ریزی استراتژیک دربردارنده پنج عرصه راهبردی با نام جبنش علمی حوزه – تثبیت و رسمیت‌ ساختار تشکیلاتی و گروههای آموزشی مبتنی برطبقه‌بندی علوم اسلامی و انسانی – توسعه ظرفیت انسانی حوزه علمیه در قلمرو تحقیقات ژرف‌نگر و تبلیغات نوآمد اسلامی – تقویت رویکردهای نظام‌مند، مقایسه‌ای، بین‌رشته‌ای …

بیشتر بخوانید »

۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳: دوره رشد و گسترش

رویکردها و سیاست‌ها – تقویت عنصر برنامه‌ریزی و کارشناسی با تصمیم سازی مشارکتی‎ – گسترش برنامه‌ها و روشهای آموزشی در قالب‌های: مشاوره، نشریات آموزشی ـ ترویجی، نشست‌های علمی و آموزشی – تنوع‌بخشی و توسعه آموزش‌های بلندمدت و نیمه‌تخصصی – توجه به نیازهای آموزشی متنوع و ترکیبی حوزه – بهینه سازی …

بیشتر بخوانید »

۱۳۶۸ تا ۱۳۷۵: دوره تأسیس و پویایی

رویکردها و سیاست‌ها – گسترش نگاه حوزویان به علوم انسانی – جبران کاستی آموزشی حوزه در مهارت‌های زبانی پایه – توجه به آموزش‌های کوتاه‌مدت ضروری حوزه – به روز رسانی اطلاعات علمی و اجتماعی حوزویان و طرح موضوعات کاربردیساختار تشکیلاتی – مسئول واحد آموزش – دفتر آموزش – بخش ارتباط …

بیشتر بخوانید »