آخرین خبرها

فرهنگ و ارتباطات

کارگاه آموزشی فنون تدریس و ارزشیابی زبان خارجه در مدرسه علمیه حضرت مهدی برگزار شد

شبکه معالم ـ کارگاه آموزشی فنون تدریس و ارزشیابی زبان خارجه در مدرسه علمیه حضرت مهدی، توسط مدیر گروه فرهنگ و ارتباطات مرکز تخصصی آخوند خراسانی برگزار شد.

بیشتر بخوانید »

تغییر نگاه به رویکردهای تک ساحتی و نگاه تک بعدی به علوم با ظهور نیازهای جدید در حوزه بین الملل قابل توجه است

شبکه معالم ـ مدیر گروه فرهنگ و ارتباطات اسلامی مرکز تخصصی آخوند خراسانی اظهار داشت: تک ساحتی وتک بعدی بودن نگاه به علوم دیگر معنی ندارد و نیاز به مطالعه و بررسی رشته های دیگر و لوازمی که در کنار علوم اسلامی قرار می گیرد حس می شود تا دانشمندان علوم اسلامی بتوانند به این علوم دست پیدا کنند.

بیشتر بخوانید »

فضای مجازی نیازمند کار کلان، یک نهضت ملی و جریان جدی است

شبکه اجتماعی ـ استاد روانشناس دانشگاه خوازمی تهران گفت: ما باید برای خانواده ها جا بندازیم که فضای مجازی مانند طعام است که ممکن است که فرزند شما را مسموم کند، قطعا پدر و مادرها نمی خواهند به فرزند خود آسیب بزنند.

بیشتر بخوانید »