آخرین خبرها

اداره پژوهش

چکیده و متن مقاله بررسی تطبیقی مبانی «صدق و کذب» و «توریه» و احکام فقهی آن ها با تأکید بر دیدگاه امام خمینی

شبکه معالم ـ چکیده و متن مقاله بررسی تطبیقی مبانی «صدق و کذب» و «توریه» و احکام فقهی آن ها با تأکید بر دیدگاه امام خمینی از مجموعه مقالات دومین شماره جستارهای فقهی اصولی روی شبکه معالم بارگذاری شد.

بیشتر بخوانید »

از اولين سامانة مجله‌اي مربوط به ريزمسايل‌ قطب‌هاي علمي فرهنگي دفتر تبليغات اسلامي رونمايي شد

شبکه معالم ـ سامانه و سايت «جستارهاي علمي‌طلبگي» با توجه به مسائل ۱۳ ميز در قطب‌هاي دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم طراحی ‌شده است و ادعا دارد كه اولين سامانة مجله‌اي، در باب پژوهشهاي مربوط به ريزمسايل‌ قطب‌هاي علمي فرهنگي دفتر است.

بیشتر بخوانید »