آخرین خبرها

آموزشهای کاربردی

مجموعه ای از آموزش های کاربردی طلاب در این بخش قرار داده شده است

تأثیر کتابخوانی در بهبود مراحل و شئون زندگی

شبکه معالم ـ بسیاری از انسان ها از فواید خوندن یه کتاب خوب خبر ندارند، اما شما با روزی ۱۰ دقیقه کتاب خواندن، میتوانید وارد دنیایی جدید شده، و با یاد گرفتن چیزهای جدید از این دنیا، زندگی خود را بهبود ببخشید.

بیشتر بخوانید »