خانه - کارنامه تلاش - ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳: دوره رشد و گسترش

۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳: دوره رشد و گسترش

رویکردها و سیاست‌ها
– تقویت عنصر برنامه‌ریزی و کارشناسی با تصمیم سازی مشارکتی‎
– گسترش برنامه‌ها و روشهای آموزشی در قالب‌های: مشاوره، نشریات آموزشی ـ ترویجی، نشست‌های علمی و آموزشی
– تنوع‌بخشی و توسعه آموزش‌های بلندمدت و نیمه‌تخصصی
– توجه به نیازهای آموزشی متنوع و ترکیبی حوزه
– بهینه سازی فرایند تبلیغات و اطلاع رسانی‎‎
– طراحی و مناسب‌سازی تدریجی ساختار تشکیلاتی آموزشی همگن و نیمه متمرکز جهت برنامه‌ریزی و اجرای آموزشی
– طراحی نظام جامع آموزشی مشتمل بر مبانی، اهداف و سیاست‌ها، مقاطع و رشته‌های آموزشی
– طراحی و تدوین آئین‌نامه آموزشی و شناسه‌های مختلف مرتبط
– آغاز ارزیابی کارشناسانه و مؤثر اساتید

ساختار تشکیلاتی
– معاون آموزشی
– دفتر معاونت
– انجمن فلسفه و دین‌پژوهی
– انجمن عربی معاصر (منتدی اللغه العربیه)
– انجمن زبان انگلیسی
– انجمن ادب و هنر حوزه
– مجمع فقه و مبانی اجتهاد
– گروه علوم قرآن و حدیث
– گروه اقتصاد و علوم اجتماعی
– گروه آموزش‌های عمومی
– اداره آموزش
– آموزش غیرمتمرکز (ارتباط با مدارس)
– واحد طرح و برنامه
– ستاد دیدارهای علمی
– سمعی بصری
– واحد خواهران
– مرکز مشاوره حوزه

برنامه‌های آموزشی
– تکدرس‌های عمومی در مدارس علمیه
– تکدرس های تخصصی در محیط دفتر
– دوره مقدماتی عربی معاصر
– دوره عمومی عربی معاصر
– دوره پیشرفته عربی معاصر
– دوره تخصصی عربی معاصر / گرایش ترجمه و درک متون
– دوره مقدماتی زبان انگلیسی
– دوره عمومی زبان انگلیسی
– دوره پیشرفته زبان انگلیسی
– دوره عمومی جامع فرهنگ و علوم اسلامی
– دوره عمومی مبانی فقه اسلامی
– دوره عمومی سینما
– دوره عمومی داستان‌نویسی
– دوره عمومی خوشنویسی
– دوره نیمه تخصصی فلسفه
– دوره نیمه تخصصی کلام و دین‌پژوهی
– دوره نیمه تخصصی تاریخ اسلام
– دوره نیمه تخصصی علوم و معارف قرآن
– دوره نیمه تخصصی علوم و معارف حدیث

پاسخی بگذارید