آخرین خبرها

گزارشی از چهارمین هفته دوره آموزشی تربیت مبلغ بین‌الملل معارف رضوی گرایش زبان انگلیسی

به گزارش شبکه معالم، کلاس درس ترجمه پژوهی معارف رضوی با رویکرد فضای مجازی در راستای دروس تربیت مبلغ بین الملل معارف رضوی در گرایش انگلیسی از مجموعه دوره آموزشی تربیت مبلغ بین الملل معارف رضوی برگزا شد.

این درس با هدف آشنا ساختن طلاب با شیوه های ترجمه متون دینی بخصوص متون معارف رضوی توسط دکتر داودی، استادیار دانشگاه باقرالعلوم به ارزش ۳۲ ساعت آموزشی برگزار شد.

وی در ابتدا به توضیح طرح درس پرداخت و تاکید کرد: خروجی محور بودن و عملیاتی کردن فعالیتهای ترجمه ای طلاب زبان دان از مهم ترین اهداف این درس است و مقرر شد هر کدام از متقاضیان پروژه ترجمه‌ای در قالب ترجمه متن کتاب مناظرات امام رضا ع با ادیان دیگر، نوشته آیت الله مکارم شیرازی و ارائه کلییپ ۱۵ دقیقه ای توسط هر یک از طلاب بعنوان خروجی علمی مشخصا ارائه نمایند.
معرفی نظریه های ترجمه متون دینی و نقد ترجمه های ارائه شده طلاب از دیگر اهداف درس می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید