آخرین خبرها

گزارشی از سومین دوره کارگاه های فرهنگ و ارتباطات اسلامی + گزارش تصویری

شبکه معالم ـ سومین دوره کارگاه های فرهنگ و ارتباطات اسلامی به مدت سه روز با حضور طلاب حوزه علمیه مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار شبکه معالم، سومین دوره کارگاه های فرهنگ و ارتباطات اسلامی در سه کارگاه «روحانیت و اخلاق حرفه ای»، «روحانیت و سواد مصرف» و «روحانیت و سواد رسانه ای هنری» به کار خود پایان داد.

کارگاه روحانیت و اخلاق حرفه ای توسط حجت الاسلام حمید آقانوری، استاد حوزه و دانشگاه با هدف ارتقاء سطح خودآگاهی صنفی و اخلاق حرفه‌ای جامعۀ روحانیت و محتوای آموزشی «تبیین ضرورت و اهمیت اخلاق و تهذیب در حیات روحانیت»، «تبیین اخلاق و وظایف حرفه‌ای روحانیت»، «وظایف درون صنفی روحانیت»، «وظایف برون صنفی روحانیت» و «شاخه‌های اخلاق حرفه‌ای خصوصاً اخلاق حرفه‌ای روحانیت» تدریس شد.

همچنین دکتر سید محمد حسینی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم اسلامی و انسانی در کارگاه روحانیت و سواد مصرف که با هدف آشنایی با اصول ،روش ها و کاربردهای سوادمصرف در زندگی روحانیت (در سطح خانواده) برگزار شده بود به تدریس محتوای آموزشی «مفهوم شناسی و چیستی سواد مصرف»، «ملاکهای تعیین وتغییرمصرف افراد»، «عوامل موثر برکاهش ، افزایش و نحوه مصرف» و «سوال های اساسی سواد مصرف و روش های پاسخ به آن» پرداخت.

یاسر آیین، مدرس حوزه و دانشگاه در کارگاه روحانیت و سواد رسانه ای هنری هدف «ارتقای بینش و آگاهی عمومی در زمینه شناخت و کاربرد عمومی رسانه و ابزراهای هنری» را دنبال کرد و تدریس محتوای آموزشی ذیل پرداخت:

* مفهوم و تعریف سواد

* جایگاه و ضرورت سوادهای عمومی معاصر در نظام اجتماعی

* تعریف سواد هنری / تعریف سواد رسانه‌ای

* آشنایی عمومی با هنر و سیر تحولی آن

* آشنایی عمومی با رسانه و سیر تحولی آن

* آشنایی با کاربرد هنر و رسانه در زندگی

* آشنایی با کارکردهای هنری و رسانه‌ای در تبلیغ دینی

* آشنایی با سواد بصری

* آشنایی با نشانه‌شناسی هنری و رسانه‌ای

* تحلیل هنری و رسانه ای و تکنیک های آن

* جایگاه مهارت، آگاهی و آموزش در سواد هنری رسانه‌ای

* اصول اساسی سواد هنری و رسانه‌ای (چه کسی می‌گوید؟ چه می‌گوید؟ به چه کسی می‌گوید؟ از چه طریقی می‌گوید؟ با چه تأثیری می‌گوید؟ چرا می‌گوید؟)

گزارش تصویری۱

گزارش تصویری۲

دیدگاهتان را بنویسید