آخرین خبرها

کسب رتبه برتر توسط فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای فقهی واصولی در میان مجلات دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی

به گزارش شبکه معالم، فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای فقهی واصولی در میان مجلات دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی موفق به کسب رتبه برتر شد.

یاسرجهانی پور، کارشناس ارزیابی آثار و طرح های پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی از میان شاخص های ارزیابی کمی و کیفی مجلات دفتر تبلیغات اسلامی رتبه اول را در شعبه خراسان و رتبه پنجم را در ارزیابی همه مجلات شعب کسب نمود.
وی افزود: این مجله در ۷ شاخصه امتیاز کامل را کسب نموده و در رارزیابی Impact factor (ضریب تأثیر مجلات) مطابق سنجش ISC با ضریب تاثیر ۰٫۰۴۱ و سنجش Q3 حایز رتبه پنجم در نشریات دفتر شد.

دیدگاهتان را بنویسید