آخرین خبرها

وارونگی؛ نقد و بررسی بنیان های فکری جریان های تکفیری با تاکید بر داعش

به گزارش شبکه معالم، تفکرات انحرافی گروه های تکفیری از جمله داعش، بسیاری از مناطق جهان را آلوده کرده است. اینک تقریبا همه دریافته اند که علاوه بر قدرت سخت، مقابله علمی نیز اهمیت بسیاری دارد. به نظر می رسد بخشی از قدرت جذب تکفیر از آن جهت است که مفاهیم و ارزش های اصیل اسلامی را تصدیر کرده و قرائتی وارئنه ارائه می دهد. به گونه ای که قدرت تشخیص حق و باطل برای بسیاری از توده ها به ویژه جوانان سخت و دشوار کرده است.
کتاب وارونگی، مفاهیم «توحید و شرک»، «ایمان و کفر»، «جاهلیت»، «تکفیر سیاسی»، «هجرت»، «نکایه و انهاک»، «جماعت»، «جهاد»، «امت»، «خلافت» و «آخر الزمان و مهدویت» که توسط داعش و گروه های تکفیری وارونه تفسیر شده اند، با تمسک به مبانی اسلامی، مورد بررسی قرار داد و تلاش کرده است، تفاوت های بنیادین اندیشه اصیل اسلامی و تکفیری تبیین شود.
 پیشفرض اساسی این تحقیق بر این اصل استوار است که تمامی کسانی که جذب این جریان ها می شوند، نه به جهت خبث باطن، بلکه به علت عدم قدرت تشخیص میان حق و باطل به این مسیر گرایش پیدا می کنند و این نقش اندیشمندان اسلامی است که این وارونگی را برملا کنند.
این کتاب، در یازده فصل و در ۴۷۲ صفحه، توسط انتشارات بوستان کتاب چاپ شده و به مبلغ ۳۵ هزار تومان به فروش می رسد.


 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید