آخرین خبرها

کتاب مکاتب فقهی شیعه از عصر غیبت تا دوره معاصر چاپ و منتشر شد

به گزارش خبرنگار شبکه معالم، کتاب «مکاتب فقهی؛ بررسی و تحلیل مکاتب فقهی شیعه از عصر غیبت تا دوره معاصر» به نویسندگی حجت الاسلام و المسلمین محمدحسن ربانی بیرجندی، عضو هیئت علمی مرکز تخصصی آخوند خراسانی اداره کل آموزش چاپ و منتشر شد.

این کتاب با تبیین مفهوم مکتب و نگاهی به فقه اهل سنت و مکاتب معروف آن، به معرفی بنیان گذاران و پیروان مکاتب فقهی شیعه می پردازد و از چگونگی شکل گیری هر مکتب سخن می گوید و مبانی آن را بررسی می کند.

عناوین اصلی این کتاب عبارتند از:

فقیهان صدر غیبت، مکتب شیخ مفید، مکتب شیخ طوسی، مکتب فقیهان حله، مکتب فقیهان جبل عامل، مکتب محقق اردبیلی، مکتب علامه وحید بهبهانی، مکتب فیض کاشانی، مکتب صاحب جواهر، مکتب شیخ انصاری، مکتب آیت الله بروجردی، مکتب امام خمینی و مکتب آیت الله خویی.

بنابراین گزارش، نگاهی نو و تطبیقی در استخراج مبانی مکاتب فقهی از منابع اصلی، اطلاعات کتاب شناسی، قلم روان و پرهیز از اطناب از ویژگی های کتاب مکاتب فقهی است.

این کتاب با شمارگان ۵۰۰ نسخه و با قیمت ۱۱ هزار تومان از سوی واحد نشر دانشگاه علوم اسلامی رضوی چاپ شده است.

برای مطالعه پیشگفتار این کتاب کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید