آخرین خبرها

کتابهای «دانش فقه الحدیث» و «دانش رجال الحدیث» تجدید چاپ شد

به گزازش شبکه معالم، کتابهای «دانش فقه الحدیث» و «دانش رجال الحدیث» اثر حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن ربانی بیرجندی، عضو هیئت علمی مرکز تخصصی آخوند خراسانی در سال ۹۵ تجدید چاپ شد.

مؤلف در کتاب «دانش رجال الحدیث» آورده است: علم رجال از آغاز غیبت کبری چهره ای دقیق تر و مدون شده تر به خود گرفت و بنیاد و اساس کتاب های ارزشمندی چون رجال کشی، نجاشی و طوسی را فراهم آورد. کتابهایی که بعد ها به جوامع رجالی متقدمین معروف گردید و مؤلف آن ها «مشایخ ثلاثه» جالی نامیده شدند. علم رجال از سال های پس از هزاره اول، شکل مدون تری به خود گرفت و اصطلاحات رجالی، مجموعه های ارزشمندی را پدید آورد.

این کتاب درصدد بیان سیر تطور علم رجال و بررسی پاره ای از قواعد و اصطلاحات این علم است که می تواند به عنوان مأخذی دانشگاهی مورد استفاده قرار گیرد و حدود چهار واحد درسی را به خود اختصاص دهد.

چاپ اول کتاب «دانش رجال الحدیث» در سال ۱۳۸۲ توسط انتشارات «به نشر» صورت گرفته و قیمت چاپ دوم این کتاب ۳۰۰ هزار ریال است.

کتاب «دانش فقه الحدیث»

حجت الاسلام و المسلمین ربانی در پیشگفتار کتاب «دانش فقه الحدیث» می گوید: هدف اصلی فقه الحدیث، به دست آوردن معنی، مفهوم و مراد کلام معصوم است که در این صورت، توجه و عنایت به علوم مقدماتی که در بدست آوردن مقصود کلام معصوم دخالت دارد نیز لازم است.

چاپ اول این کتاب در سال ۱۳۹۳ توسط مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی انجام شده و قیمت چاپ دوم این کتاب ۲۵۰ هزار ریال است.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید