آخرین خبرها

کارگاه آموزشی فنون تدریس و ارزشیابی زبان خارجه در مدرسه علمیه حضرت مهدی برگزار شد

شبکه معالم ـ کارگاه آموزشی فنون تدریس و ارزشیابی زبان خارجه در مدرسه علمیه حضرت مهدی، توسط مدیر گروه فرهنگ و ارتباطات مرکز تخصصی آخوند خراسانی برگزار شد.
به گزارش شبکه معالم، دکتر ابراهیم داوودی، مدیر گروه فرهنگ و ارتباطات مرکز تخصصی آخوند خراسانی کارگاه «فنون تدریس و ارزشیابی زبان خارجه» به میزان چهار ساعت آموزشی را ویژه طلاب زبان دان مدرسه علمیه حضرت مهدی عج برگزار کرد.
در کارگاه اول که روشها و فنون تدریس زبان خارجه تبیین شد، پس از تبیین آسیب شناسی فنون تدریس طلاب زبان دان، الگوها و روشهای مناسب تدریس طلاب ارائه شد. ارائه طرح درس، آشنایی کامل استاد نسبت به متن آموزشی، مدیریت کلاس و زمان و استفاده از رویکرد تعامل محور با زبان آموزان از جمله نکاتی بود که در این کارگاه مورد بررسی قرار گرفت.
استادیار دانشگاه باقرالعلوم (ع) به حساسیت تدریس مفاهیم فرهنگ محور در زبانهای خارجه و متون آموزشی موجود پرداخت و روشهای تدریس ترمیمی پیشنهادی در این مقوله را تبیین نمود.
در کارگاه دوم با عنوان سنجش و ارزشیابی فراگیران و زبان آموزان در ابتدا مبانی و اهداف آزمونها مورد بحث قرار گرفت. داودی در ارائه تقسیم بندی اهداف آزمونها گفت آزمونهای تعیین سطح، پیشرفت تحصیلی و تشخیصی از جمله مهمترین آزمونهایی است که اساتید زبان باید در قسمت های مختلف دوره آموزشی توسط استاد و سیستم آموزش انجام شود. پس از بررسی انواع آزمونها ایشان مطالب مربوط به سنجش زبان آموزان از قبیل سنجش میان دوره ای و آنی و سنجش پایانی، مراحل آزمون سازی و مباحث مربوط به روایی و پایایی آزمون ها و نحوه طراحی و برگزاری آزمونهای استاندارد را اشاره کرد.

دیدگاهتان را بنویسید