آخرین خبرها

چکیده و متن مقاله کارآمدسازی مبحثِ حقیقت شرعیه

مقاله دوم: کارآمدسازی مبحثِ «حقیقت شرعیه»

 

نویسنده: جواد ایروانی

چکیده:

دانش اصول‌فقه بیشترین نقش را در تمهید قواعدفقه دارد. با این حال، مباحث اصول‌فقه از نظر کارآمدی، در یک سطح نیست؛ برخی بسیار پرکاربرد و برخی کم‌کاربرد یا فاقد ثمره است. در متون اصولی، گاه بحث‌های درازدامنی وجود دارد که به تصریح اصولیان، فاقد ثمرۀ فقهی است. کارآمدسازی مباحث این دانش، نیازمند بازنگری مباحث آن است؛ به‌گونه‌ای‌که باید بحث‌های فاقد ثمره حذف و یا در صورت امکان به مباحثی مفید تبدیل شوند و مبحث حقیقت شرعیه از این دست است. این بحث به‌گونه فعلی فاقد ثمره است. اما از زاویه‌ای دیگر می‌توان آن را مطرح کرد به طوری‌که به یکی از سودمندترین مباحث این دانش تبدیل شود. در این نوشتار، با رویکرد یادشده، ضمن طرح فرایند بحث، واژه‌هایی چند ازجمله: صلات، زکات، صدقه، قرض و ربا بررسی شده است.

 

دانلود مقاله

دیدگاهتان را بنویسید