آخرین خبرها
استصحاب تقدیری

چکیده و متن مقاله بررسی استصحاب تقدیری از دیدگاه دانشیان اصول

مقاله سوم: بررسی استصحاب تقدیری از دیدگاه دانشیان اصول

 

نویسنده: سیدعلی جبّار گلباغی‌ماسوله

چکیده
به گواهی ادبیات مکتوب اصول‌فقه شیعه، در گذر زمان به ویژه در سدۀ اخیر، دربارۀ  استصحاب، پرسش‌های متفاوتی مطرح شده که هر یک به نوبه  خود، بحث و بخش جدیدی و یا تقسیم نویی برای استصحاب گشوده‌اند.
واضح است که اجرای استصحاب، بر محور شک در بقای مستصحب قرار دارد؛ اما اینکه آیا بقای مستصحبی که مورد شک قرار می‌گیرد، باید فعلی باشد و یا بقای تقدیری هم کفایت می‌کند، پرسشی است که در سدۀاخیر مطرح شده و بحث تازه‌ای را به نام استصحاب تقدیری، فراهم ساخته است.چگونگی نگاه دانشیان اصول‌فقه شیعه به پرسش یادشده و پاسخی که برای آن بیان می‌نمایند، پرسش اصلی پژوهشی بنیادی را سامان می‌دهد که نوشتار حاضر به تحلیل آن می‌پردازد.

 

دانلود مقاله
 

دیدگاهتان را بنویسید