آخرین خبرها

چهارمین جلسه حلقه فقه تربیتی برگزار شد

به گزارش شبکه معالم، چهارمین جلسه حلقه فقه تربیتی با حضور حجت الاسلام و المسلمین مجتبی الهی خراسانی، عضو هیئت علمی مرکز تخصصی آخوند خراسانی در این مرکز برگزار شد.

در ابتدای این جلسه حجت الاسلام رضایی، عضو حلقه فقه تربیتی به ارائه گزارشی از محتوا و اهداف سند تحول آموزش و پرورش پرداخت و برخی از محورهای اصلی این سند، راهبردها و هدف های عملیاتی آن را به بحث گذاشت. هدف از این ارائه آشنائی با اسناد بالادستی در نظام آموزشی کشور بود.

گفتنی است در جلسات قبلی این حلقه، محورهای فقه تربیت، تعریف، ضرورت و چشم انداز برنامه های حلقه توسط حجت الاسلام و المسلمین الهی خراسانی  ترسیم شده است.

همچنین طراحی حوزه های مطالعاتی اولیه در این زمینه و مشارکت فعال اعضا حلقه در تکمیل پروسه مطالعات مقدماتی، ایجاد نظام موضوعات به ویژه نظام موضوعات در فقه تربیت و تک نگاری های پژوهشی با محوریت نظام موضوعات تعیین شده و یا متناسب با علائق شخصی و فردی اعضاء حلقه در دستور کار قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید