خانه - اخبار - چهارده مقاله فقهی مورد برسی و ارزیابی قرار گرفت

چهارده مقاله فقهی مورد برسی و ارزیابی قرار گرفت

به گزارش شبکه معالم، پنجمین جلسه هیئت تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی با حضور حجج اسلام و المسلمین علیدوست، مهریزی، الهی خراسانی، ناصری مقدم و مصباح از اعضای هیئت تحریریه و آقای اختراعی به عنوان دبیر جلسه برگزار شد.

در این جلسه ضمن بررسی و ارزیابی علمی ۱۴ مقاله فقهی، مقرر شد که این فصلنامه موضوعاتی را در خصوص مبحث فلسفه قواعد فقه مقالاتی به صورت سفارش یا فراخوان دریافت نموده و در قالب ویژه نامه ای منتشر نماید.

همچنین تأکید شد که شماره هایی از این فصلنامه در خصوص حدیث شناسی و تاریخ فقه در نظر گرفته شود.

بنابراین گزارش، شماره ششم (ویژه بهار ۹۶) و شماره هفتم (ویژه تابستان۹۶) فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای فقهی اصولی تا پایان سال جاری منتشر و در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

علاقه مندان می توانند برای ارسال مقالات خود به صفحه جستارهای فقهی و اصولی مراجعه کرده و مقالات خود را با اولویت های ذیل ارسال نمایند:

 

۱٫ فلسفه فقه و اصول فقه؛ با اولویت: ساختار و روابط درونی اصول فقه، تعاملات و کارکردهای بیرونی اصول فقه؛

 

۲٫ فقه و اصول و فقه مقارن؛ با اولویت: بازشناسی و نقد فقه سلفیه، قواعد فقهی مقارن؛

 

۳٫ فقه فرهنگ و تمدن؛ با اولویت: فقه شهر و شهرنشینی، فقه ارتباطات فرهنگی؛

 

۴٫ دیگر عرصه ‏ها و قلمروهای فقهی و اصولی …

 

دیدگاهتان را بنویسید