آخرین خبرها

پایان نامه «تقریر آراء الاصولیین المعاصرین فی اصاله البرائه علی ضوء الحلقه الثالثه من دروس علم الاصول» دفاع شد

به گزارش شبکه معالم، حجت الاسلام هادی شریفی صحی، دانش آموخته مرکز تخصصی آخوند خراسانی پایان نامه خود را با عنوان «تقریر آراء الاصولیین المعاصرین فی اصاله البرائه علی ضوء الحلقه الثالثه من دروس علم الاصول» که به زبان عربی نگارش شده بود، دفاع کرد.

استاد مشاور این پایان نامه حجت الاسلام و المسلمین مرتضی اسکندری، استاد راهنما حجت الاسلام و المسلمین مجتبی الهی خراسانی و همچنین حجج اسلام و المسلمین علی رحمانی و محسن ملکی از اساتید ناقد این پایان نامه بودند.

حجت الاسلام شریفی در این جلسه گفت: باتوجه به اینکه شهید علامه سید محمد باقر صدر رحمه الله علیه دارای نظریات و افکار و مبانی جدید و ممتاز و پیچیده ای در علم أصول هستند ، و با توجه به اینکه ایشان برداشت ها وتفاسیر جدید و مختلفی از عبارات و مبانی علماء در این علم دارند ، و هم چنین اینکه إختلاف موجود در تبویب مطالب در کتاب «دروس فی علم الأصول- الحلقه الثالثه» و کیفیت خاص در بحث و پرداختن به مسائل در این کتاب، سبب مشکل بودن مقارنه  بین آراء علماء و آراء مصنف این کتاب می گردد.

وی افزود: هم چنین از طرفی دیگر ، مصنف شهید در مقدمه کتاب تصریح کرده اند که در این کتاب اتخاذ مبنای صحیح در تمامی مباحث مهم نمی باشد، زیرا این سه حلقه، کتابهایی درسی برای طلابی هستند که در آغاز آموزش اصول هستند .از این رو ایشان در این کتاب به برخی اشکالات علمی و دقیق نپرداخته است ، زیرا آنها خارج از این سطح هستند و آنها را در سطح خارج مطرح نموده است.

وی سپس بیان داشت: آنچه در این پژوهش مقارن انجام گرفته : تبیین نظرات نهایی مصنف ، و تخریج مصادر أقوال علماء و نظریات مذکور و غیر مذکور آنها ، و مقارنه نظریات مصنف با نظریات سائر أصولیین معاصر رحمه الله علیهم أجمعین و توضیح مفاهیم و نوآوری های موجود در حلقه ثالثه از حلقات سه گانه می باشد.

وی یادآور شد: تذکر به این نکته نیز شایسته است که روش ماخوذ در این پژوهش تذییل و تعلیق بر متن کتاب «دروس فی علم الأصول – الحلقه الثالثه» است ، و لذا تمامی نتائج پژوهش از تخریج مصادر و مقارنه أقوال و نظریات ، در پاورقی خواهد آمد.

دیدگاهتان را بنویسید