خانه - اخبار - پایان نامه «بررسی مستندات قرآنی وهابیت سلفی در باب تکفیر با تکیه به تفاسیر عامه» دفاع شد

پایان نامه «بررسی مستندات قرآنی وهابیت سلفی در باب تکفیر با تکیه به تفاسیر عامه» دفاع شد

به گزارش شبکه معالم، حجت الاسلام غلامرضا طاهریان، طلبه مرکز تخصصی آخوند خراسانی در جلسه دفاع پایان نامه خود که با موضوع «بررسی مستندات قرآنی وهابیت سلفی در باب تکفیر با تکیه به تفاسیر عامه» برگزار شد، گفت: در سالهای اخیر موضوع بسیار مهمی که جهان اسلام را به خود مشغول ساخته و این مساله باعث شده منابع عظیم انسانی و مالی کشورهای اسلامی در این مسیر صرف شود و از مشکل اصلی خود یعنی استعمار و صهیونیزم غافل شوند، تفرقه ای، است که وهابیت تکفیری در میان مسلمانان ایجاد کرده و با کافر و مشرک خواندن مسلمانان در مذاهب اسلامی باعث شکاف میان فرق اسلامی شده اند، و این فتنه، دامنه نزاع و خونریزی را در کشورهای اسلامی گسترش داده است. این پایان نامه در صدد بررسی و نقد ریشه و علل این تفکر در جامعه اسلامی است.

وی افزود: تکفیر از جمله موضوعات مطرح در هر دینی ممکن است باشد. اما هدف از آنچه اینجا به آن پرداخته شده، شناخت سلفیه وهابی و فکر تکفیر از جانب ایشان است.

طاهریان بیان داشت: مفهوم سلفیه که در سایه آن تکفیر مسلمانان اتفاق می افتد؛ و واژه تکفیر با اسباب و علل آن که مبانی فکری وهابیت سلفی باعث این قرائت از اسلام شده است مورد توجه است. دستاویز این تکفیر هم تعدادی از آیات و روایات است که اصولا وهابیت آن را به عنوان مبنای خود به کار برده اند، و از آن برای اتهام تکفیر و شرک دیگران استفاده می کنند.

وی خاطرنشان کرد: اگر این مستندات به طور صحیح بررسی و بهره برداری شود، غلط بودن برداشت ایشان اثبات می شود. روش تحقیق در این جا بر پایه منابع کتابخانه ای، است،که در دسترس بوده است. یا منابعی که از طریق اینترنت در اختیار بوده مورد استفاده قرار گرفته است. در عین حال تلاش شده منابعی متقن و قابل توجه به کار برده شود تا بتوان نتیجه ای دقیق از این موضوع به دست آورد.

دیدگاهتان را بنویسید