آخرین خبرها

وهابیت با برخورد گزینشی به آیات قرآن شیعه را تکفیر می کند

حجت الاسلام و المسلمين توحیدی، کارشناس مباحث وهابیت در دوره توانمندسازی طلاب شاغل در آموزش و پرورش که با مشارکت کمیته همکاری های حوزه های علمیه و آموزش و پرورش و مرکز تخصصی آخوند خراسانی گفت: وهابیت گروهی از اهل سنت هستند که بقیه مذاهب اهل سنت را قبول ندارند و غیر خود را چه شیعه و چه سنی مسلمان نمی دانند. این گروه در ایران و غیر ایران خود را وهابی معرفی نمی کنند، بلکه خود را بجای وهابی سلفی، اهل حدیث و حنبلی معرفی می کنند.

وی با بیان این که وهابیت با توجه به در اختیار داشتن امکانات مادی و غیر مادی توانسته اند شبهاتی را در سطح قابل توجهی در دنیا نشر دهند، تصریح کرد: وهابیت برای ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی دروغ پراکنی کرده و بر این مسأله می افزایند و مسائل اختلافی را ترویج می کنند.

وی با اشاره به این که یک وهابی پس از انقلاب کتابی علیه شیعه نوشته و در آن آورده است که رهبر انقلاب ایران پس پیروزی بر شاه نام خود را اذان وارد کرده است، افزود: این نویسنده وهابی در کتاب خود تأکید کرده است که این مطالب به تحقیق و بدون واسطه آورده شده و در بخشی از کتاب توصیه کرده که قشر فرهیخته به خصوص دانشجویان این کتاب را مطالعه کنند.

حجت الاسلام و المسلمین توحیدی با تذکر به این نکته که وهابیت احادیث شیعه را تحریف می کنند و به شیعیان تهمت تحریف قرآن می زنند، گفت: یکی دیگر از اقدامات وهابیان خیانت در اسناد تاریخی و روایی است. وهابیت همواره جامعه اهل سنت را از این طریق علیه شیعیان تحریک کرده اند.

وی متذکر شد: امروز وهابیت تنها مخالف شیعیان نیستند، بلکه مخالف سایر مذاهب اهل سنت هستند، اما امروز میخواهند خود را فقط مخالف شیعه بدانند و گروه های اهل سنت را تحریک کنند.

این کارشناس وهابیت با تذکر به این مسأله که وهابیت در مواجهه با آیات قرآن به صورت گزینشی برخورد می کنند، تصریح کرد: وهابیت با برخورد گزینشی با آیات به تکفیر شیعه می پردازند، به گونه ای که به یک آیه، در یک موضوع و با توجه به ظاهر آیه توجه می کنند و بقیه آیات که آن موضوع را روشن می کند کاری ندارند.

وی اظهار داشت: ما با اهل سنت تقابل نداریم، تقابل ما با وهابیت است. در مناظرات اهل سنت و شیعه بایستی رعایت کرد تا مسائل اختلافی بین شیعه و اهل سنت را به صورت علمی و محترمانه مطرح کنیم.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید