آخرین خبرها

وظیفه معلم آموزش نیست بلکه رهبری آموزش و تسهیل جریان یادگیری است

به گزارش شبکه معالم، دکتر جعفر رحمانی، دانشیار جامعه المصطفی العالمیه در جلسات هم اندیشی آموزش تفکرگرا و پژوهش محورکه با موضوع: مدیریت آموزش تفکرگرا و پژوهش محور برگزار شد، گفت: مدیر آموزش، مسئول تربیت مدرسان، محققان، مبلغان و مدیران فرهنگی جامعه است و اگر آموزش را بسان سایر صنایع در نظر بگیریم، صنعت آموزش مانند هر صنعت دیگر باید خروجی متناسب با نیاز جامعه تولید نماید.

وی ابراز داشت:‌امروزه متاسفانه خروجی صنعت آموزش بهینه نیست. افراد سواد سفید به دست می آورند. سواد سفید یعنی فرد دارای مدرک تحصیلی است اما قادر به تاثیرگذاری در جامعه نیست. وقتی در یک مهندسی معکوس مشکلات را بررسی می کنند علل مختلف را بر می شمارند که یکی از مهمترین علتها اتفاقی است که در کلاس اتفاق میفتند. روش سنتی، معلم محور است. با روش های تدریس قدیمی نمی توان مسائل جدید را حل کرد. قبلا نیاز جامعه محدود بوده است و این روشها جواب می داده است اما در حال حاضر این شیوه ها پاسخگوی نیاز جامعه نیست.

دکتر رحمانی با طرح این پرسش که کار معلم در عصر جدید چیست، بیان کرد: کار معلم با فعل یادگیری همراه است. باید در محیط کلاس یادگیری اتفاق بیفتد. یادگیری زمانی آغاز می شود که فراگیر شروع به فعالیت می کند. کار معلم آموزش نیست بلکه رهبری آموزش و تسهیل جریان یادگیری است.

وی گفت: در سطح مدیران تصمیم گیر آموزش اولین قدم، خلق چشم انداز برای فراگیران، مسئولین و مدرسان است. البته مدیر باید با نحوه ایجاد چشم انداز آشنا باشد. در حال حاضر مدیر آموزش نقش پشتیبانی دارد. باید از مدیریت کالبدی به مدیریت آموزشی تغییر جهت دهید. نکته بعد فراهم کردن فضای کالبدی علمی در محیط آموزشی است و نکته سوم تغییر عادات گذشته است. بسیاری از معلم ها با شیوه های جدید آشنا نیستند. یکی از کارهای مدیر این است که با معلم همراهی کند روش خود را تغییر دهد. تغییر عادات گذشته و اجرای شیوه های نوین سخت است اما نتیجه بخش خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: مدیرنیز باید شرایط روش های جدید را بپذیرد . شیوه جدید ممکن است با تغییراتی در نظم محیط آموزشی همراه باشد . مدیر باید سبک خود را تغییر دهد  و تفکر انتقادی داشته باشد.

دانشیار جامعه المصطفی العالمیه افزود: درست است مدیران تحت یک نظام آموزشی هستند و باید سیاستهای نظام را اجرا کنند اما با این وجود ابزارهایی برای تغییر دارند. اگر منبع درسی ثابت است شیوه تدریس می تواند تغییر کند.

وی خاطنراشن کرد: درست است نظام ارزشیابی و متون درسی پژوهش محور نیست اما مدیر می تواند مدرسه را فعال کند. شما باید در دایره خود موثر باشید تا روی نظام تاثیرگذار باشید.

دیدگاهتان را بنویسید