آخرین خبرها

هیچ‌یک از مترجمان به طور کامل و دقیق اصول و قواعد ترجمه آیات‌الاحکام قرآن را رعایت نکرده‌اند

به گزارش شبکه معالم، چهاردهمین جلسه دفاع پایان نامه با موضوع «بررسی لغزشهای مترجمان معاصر در عدم رعایت اصول و قواعد ترجمه آیات الاحکام طهارت» توسط حجت الاسلام روح الله توکلی، طلبه مرکز تخصصی آخوند خراسانی برگزارشد.

حجت الاسلام توکلی گفت: با توجه به اینکه بیش از پانصد آیه قرآن در مورد قوانین واحکام اسلامى وجود دارد وبسیارى از آیات دیگر نیز به نوعى با احکام فقهی ارتباط دارند در نتیجه حدود چند هزار آیه قرآن از آیات الاحکام قرآنی محسوب می‌شوند.

وی افزود: در این پژوهش تمامی اصول وقواعدی که برای ترجمه آیات الاحکام طهارت باید رعایت شود بیان و این نکته علمی ثابت شده برای آنکه بتوان همه آیات الاحکام قرآن کریم را به روش صحیح ترجمه کرد باید هم اصول کلی ترجمه عبارات قرآنی را رعایت کرد وهم وقواعد ویژه ترجمه آیات الاحکام را به طور کامل رعایت کرد و مهم ترین قاعده در ترجمه آیات الاحکام این است که هنگام ترجمه این آیات فقهی فقط به معنای لغوی واژه توجه نشود بلکه به معنای تفسیری و احکام شرعی مرتبط با موضوع فقهی آیه مورد بحث نیز توجه شود تا مراد الهی از معنای آیه به درستی به خواننده قرآن منتقل شود و مطلبی برخلاف حکم شرعی یک موضوع فقهی بیان نگردد.

وی بیان داشت: در این پژوهش برای بیان این نکات مهم پس از بیان کلیات و مفاهیم  تحقیق در بخش دوم اصول عمومی ترجمه ساختار همه آیات قرآن و آیات الاحکام وقواعد خاص ترجمه آیات الاحکام به طور کامل تبیین شده است و در بخش سوم لغزش های مترجمان درترجمه آیات تیمم و آیات وضو بررسی شده است و در بخش نتیجه گیری پایان نامه میزان لغزش های مترجمان در ترجمه آیات الاحکام گزارش شده است و ثابت شده است که هیچیک از مترجمان به طور کامل و دقیق اصول و قواعد ترجمه آیات الاحکام قرآن را رعایت نکرده اند.

دیدگاهتان را بنویسید