خانه - اخبار - نهمین جلسه تحریریه فصلنامه علمی‌پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی برگزار می‌شود

نهمین جلسه تحریریه فصلنامه علمی‌پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی برگزار می‌شود

به گزارش شبکه معالم، نهمین جلسه تحریریه فصلنامه علمی‌پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی وابسته به اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی برگزار می‌شود.

این جلسه پنجشنبه ۹/۱۲/۹۷ با موضوع بررسی مقالات شماره سیزدهم به بعد برگزار خواهد شد. شماره سیزدهم این فصلنامه علمی پژوهشی مربوط به زمستان ۹۷ است.

گفتنی است، فصلنامه علمی‌پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی با حمایت میز توسعه و توانمندی سازی علوم اسلامی منتشر می گردد.

پاسخی بگذارید