آخرین خبرها
خانه - حلقه ها - نقد داستان «همه چیز مثل اول است»

نقد داستان «همه چیز مثل اول است»

شبکه معالم ـ داستان «همه چیز مثل اول است» اثر عضو حلقه ادبیات داستانی خواهران نفد شد.

به گزارش خبرنگار شبکه معالم، سیصد و بیست و نهمین جلسه حلقه ادبیات داستانی خواهران به نقد داستان «همه چیز مثل اول است» اثر اعظم عظیمی اختصاص یافت. این داستان به روایت وضعیت فرزند شهیدی می پردازد که با فاصله گرفتن جامعه از ارزش های اصیل دینی دچار چالش شده است.

اعضای حلقه در این جلسه با بیان اینکه آغاز داستان به خوبی موقعیت حاد شخصیت را نشان داده است، گفتند: در این داستان با نثری عمیق و درون نگر مواجهیم که با هر بار خواندن مطالب بیش تری ازآن به دست می آید. راوی با این که فرزند شهید است اما از مقدس نمایی فاصله گرفته است. شخصیت های داستان به طور غیر مستقیم شناسانده شده اند.

راوی به درک بالاتری نسبت به اطرافیان دست پیدا کرده است و این موجب چالش او با محیط شده است. جمله کلیدی داستان این است که زن به توحید نزدیک تر است. ریتم کند داستان آزاردهنده است. دیالوگ ها تصنعی است. راوی بیش از حد با خود سخن می گوید. داستان برای مخاطب عادی جذابیتی ندارد و دچار کمبود توصیف و صحنه است.

مظفرمقدم، استاد ناقد نیز با اشاره به این که در این نوشته با محاکات مواجهیم نه داستان، گفت: این نوشته فاقد کنش مندی لازم برای داستان است و توضیحات نالازم می توانست حذف شود. همچنین شخصیت اصلی دارای تاملات جذابی است اما این تاملات دراماتیزه نشده است و شخصیت اصلی نتوانسته به تشخص و لحن خاص خود دست یابد و دایما خود را خنثی می کند.

وی با بیان این که پدر، غیاب پررنگی در داستان ندارد، ابراز داشت: انسان ِداستانی باید انسانی انضمامی باشد و نه انتزاعی. دیالوگ های داستان با روایت داستان، تفاوت چندانی نکرده است و نظرگاه داستان با این که اول شخص است اما گاهی تبدیل به دانای کل می شود و در مقام مفسر ظاهر می گردد و به داستان مجال سکوت و به خواننده مجال کشف نمی دهد.

دیدگاهتان را بنویسید