آخرین خبرها

نقد و بررسی مقاله علمی ـ ترویجی «شبکه هدهد و تربیت کودک»

به گزارش خبرنگار شبکه معالم، نخستین جلسه حلقه هنرورسانه دینی مرکز آموزشی شیخ بهایی در سال تحصیلی جدید با موضوع نقد و بررسی مقاله علمی ـ ترویجی «شبکه هدهد و تربیت کودک» ۲۵شهریورماه در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه حجت الاسلام حسن خفاجه، نگارنده این مقاله با ترسیم دورنمایی از محتوا و ضرورت مقاله، هدف از نگارش این نوشته را تبیین جایگاه تربیتی شبکه هدهد برای قشر کودک جامعه بیان کرد.

وی با برشمردن عوامل تربیت کودکان، خانواده را مهمترین پایه تربیتی معرفی کرده و رسانه را نیز به جهت جذابیت و سمعی بصری بودن آن، در جایگاه بعدی قرار داد و تاکید کرد: نباید نقش رسانه در تربیت را تام قلمداد کرد، بلکه رسانه تنها مکمل این مقوله است.

وی به نقل از مدیر شبکه هدهد نسبت به تولید و عرضه محتوای این شبکه یادآور شد: حدود نیمی از برنامه های این شبکه تولید داخلی بوده و این جزو نقاط قوت شبکه محسوب می شود.

این پژوهشگر حوزوی در پایان عملکرد این شبکه را مثبت ارزیابی کرده و افزود: نتیجه این پژوهش آن است که خانواده ها می توانند در تربیت فرزندشان روی این شبکه به عنوان مکمل پرورشی حساب کنند.

در بخش دیگری از جلسه هر یک از اعضای حلقه به نقد و بررسی محتوایی و ساختاری این نوشته پرداختند.

چکیده مقاله:

شبکه هدد بعنوان یک شبکه ماهواره ای، مفاهیم دینی را در معرض مشاهده مخاطبین خود یعنی کودکان می گذارد و در امر تربیت دینی کودکان با تولید برنامه های دینی و شیعی موفق و تاثیر گذار بوده است.و از جائی که مخاطبین این شبکه جهانی کودکان هستند و یکی از عوامل تربیتی در عصر حاضر رسانه ها و از جمله آنها شبکه ماهواره ای هدهد می باشد در کنار سایر عوامل تاثیر گذار در تربیت کودکان چون خانواده می تواند نقش مکملی را ایفا نماید.

و هر گاه این عوامل در یک جهت قرار گرفتندروند تربیت را کامل خواهند نمود و نتیجه مطلوب که تربیت صحیح دینی است محقق خواهد شد، بر این اساس در تحقیق حاضر تلاش شده نقش عوامل تربیت همچون نقش مهم خانواده و بالخصوص رسانه واز جمله آنها شبکه ماهواره ای هدهد فارسی می باشد در تربیت صحیح دینی کودکان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و نقش تاثیر گذار و مکمل این شبکه ماهواره ای در تربیت کودکانبدست آمده است.

برای دریافت مقاله کلیک کنید

گفتنی است؛ دومین جلسه حلقه هنر و رساه دینی مرکز آموزشی شیخ بهایی اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی ساعت ۱۶ روز چهارشنبه ۳۱شهریور با حضور استاد مهمان برگزار خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید