آخرین خبرها

نظریه انقلاب نسبت و موقعیت آن در استنباط فقهی

به گزارش شبکه معالم، جلسه دفاعیه رساله دکتری دانشگاه فردوسی مشهد با عنوان «نظریه انقلاب نسبت و موقعیت آن در استنباط فقهی» توسط دکتر بلال شاکری، رییس پژوهش مرکز تخصصی آخوندخراسانی، با حضور اساتید داور حجج‌اسلام والمسلمین دکتر محمدرضا کاظمی و دکتر سید محمد تقی قبولی و دکتر محمدرضا علمی سولا به‌صورت حضوری در این دانشگاه برگزار شد. این رساله علمی از هدایت و راهنمایی دکتر محمد تقی فخلعی در مقام استاد راهنما و  حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد حسن حائری به‌عنوان استاد مشاور، بهره برده است.

دکتر شاکری گفت: پژوهش پیش‌رو به بررسی نظریه‌ای روش شناسانه در علم اصول فقه به نام انقلاب نسبت می‌پردازد. در این روش با توجه به تمام رابطه‌های موجود بین دلیل‌های متعارض، بر اساس ضابطه‌هایی به حل تعارض و نسبت سنجی بین دو دلیل متعارض پرداخته‌شده، سپس نتیجه این سنجش با دلیل دیگر مقایسه می‌شود. این روش با واکنش موافقان و مخالفان روبرو شده است.
وی بیان داشت: هدف از پژوهش حاضر تبیین دقیق نظریه انقلاب نسبت و بیان تفاوت آن با شیوه مقابل آن و نشان دادن تأثیر این دو شیوه متفاوت در استنباط احکام شرعی است.
دکتر شاکری اذعان داشت: روش تحقیق بدین‌صورت است که پس از استقراء و توصیف داده‌های موجود در منابع کتابخانه‌ای، به تحلیل آنها پرداخته و در نهایت نظریه برگزیده ارائه می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: یافته‌های پژوهش نشان‌دهنده این است که انقلاب نسبت به‌عنوان یک نظریه اصولی موردپذیرش است و اشکال‌های مطرح بدان قابل پاسخ است و با ضابطه‌مند کردن آن برای اجرا، اشکال اصلی این نظریه (ترجیح بلا مرجح بودن تقدم نسبت سنجی‌ها) برطرف می‌شود؛ بنابراین در موارد تعارض بیش از دو دلیل باید مطابق این شیوه عمل کرده و با توجه به ثمره‌های متعددی که پذیرش این نظریه در بحث‌های اصولی و همچنین فرع‌های مختلف فقهی دارد، می‌بایست مطابق این روش و بر اساس ضابطه‌های اجرایی سازی آن به استنباط احکام پرداخت.

دیدگاهتان را بنویسید