خانه - اخبار - نشست علمی تخصصی «مبانی الحاد در علوم مدرن» برگزار می شود

نشست علمی تخصصی «مبانی الحاد در علوم مدرن» برگزار می شود

به گزارش شبکه معالم، نشست علمی تخصصی «مبانی الحاد در علوم مدرن» از دومین سلسله نشست های مطالعات اسلامی علوم انسانی از سوی مرکز تخصصی طوبی برگزار خواهد شد.

در این نشست استاد دکتر میثم توکلی بینا مدیر گروه کلام موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران به تبیین این مبحث خواهد پرداخت.

نشست علمی تخصصی «مبانی الحاد در علوم مدرن» ساعت ۸ صبح نجشنبه ۱۹ دی ماه ۹۸، در مرکز تخصصی طوبی واقع در خیابان اندرزگو، اندرزگو۱۲ برگزار می شود.

دیدگاهتان را بنویسید