آخرین خبرها

نحوه تبلیغات نامزدهای انتخابات در تمامی دوره ها بعنوان الگویی تمام عیار در فرهنگ جامعه بازخورد خواهد داشت

به گزارش شبکه معالم، حجت الاسلام سعید نوروزی، دانش آموخته نخبه رشته زبان انگلیسی ویژه مطالعات اسلامی دانشگاه باقرالعلوم در دفتر مشهد در نشست آسیب شناسی فرهنگی تبلیغات نامزدهای انتخابات که توسط گروه آموزشی فرهنگ و ارتباطات اسلامی مرکز تخصصی آخوند خراسانی برگزار شد، ابتدا آسیب های تبلیغات سوء در دو بعد فردی و اجتماعی را بررسی کرد و سپس بر اساس ارکان تبلیغ (که متشکل از مبلغ، اهداف، مخاطب، محتوا و ابزار و روش تبلیغ می باشد) و با تأکید بر محور “مبلغ” به آسیب شناسی فرهنگی تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پرداخت.

حجت الاسلام و المسلمین نوروزی آسیب های معطوف به رکن مبلغ را در تبلیغات انتخاباتی با توجه به تحلیل محتوای سخنان مقام معظم رهبری در برهه های زمانی مختلف معطوف به ۹ آسیب اصلی دانسته و در این وبینار با ذکر دقیق بیانات مرتبط ایشان هر یک را با ذکر نمونه هایی در عرصه واقعی انتخابات چه در دوره فعلی و چه در دوره های گذشته به ترتیب ذیل مورد تبیین و تشریح قرار داد.

وی افزود: ناهمگونی گفتار و رفتار نامزدهای انتخاباتی در میتینگ ها و مناظرات، مانور تجمل و تجمل گرایی در تبلیغات، تخریب رقبا به جای نقد سازنده در طراحی تبلیغات سیاسی خود، عدم رعایت تناسب زمان، مکان و مطالب با موضوع ارائه شده در سخنان، استبداد به رأی و بی انصافی در رد برنامه های سایر نامزدهای انتخابات، وعده های خارج از اختیارات که منجر به بی اعتمادی مردم می شود، ورود در مباحث غیرتخصصی به جای تمرکز بر وظیفه اصلی رئیس جمهور که همان سیاست گذاری و سیستم سازی است، عدم پایبندی به قانون که منجر به بی ثباتی و هرج و مرج در جامعه می شود و در نهایت عدم مرزبندی با دشمن که موجب عدم شناخت مردم از دشمن خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید