آخرین خبرها
خانه - اخبار - میزگرد علمی چیستی و قلمرو مرجعیت قرآن برگزار شد

میزگرد علمی چیستی و قلمرو مرجعیت قرآن برگزار شد

به گزارش شبکه معالم، حجت الاسلام دکتر غلامرضا بهروزی لک، دکترای علوم سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیئت‌علمی و دانشیار علوم مطالعات سیاسی باقرالعلوم و حجت‌الاسلام مجتبی الهی خراسانی استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی، عضو هیئت‌علمی این مرکز و استاد خارج فقه حوزه علمیه مشهد در خصوص قلمرو مرجعیت و تأثیرگذاری قران بر علوم به بحث و گفتگو پرداختند.

حجت الاسلام بهروزی لک معتقد است مراد از مرجعیت علم قران تأثیر و بازتاب معرفتی آموزه‌ها و دیدگاه قران کریم در نظام هندسه و نظام علوم است و منظور از تأثیر را رویکرد درجه‌دو یعنی ارزیابی می‌داند و در واقع نگاه از بیرون به نظام علوم را در نظر دارد.

وی در سه عرصه مفصل چارچوب نظری الگوی علم دینی، قلمروشناسی مرجعیت با رویکرد به سه حوزه معرفتی علوم، فرهنگی علوم و حوزه درونی علوم و گونه‌های مرجعیت علمی قران در علوم که سه دسته تولیدی یا منبعی، تأییدی یا امضایی و ترکیبی بحث کرد.

حجت الاسلام والمسلمین الهی خراسانی نیز قلمرو مرجعیت را در دو حوزه برون علمی و درونی هر علم  ارائه کرد. در حوزه برون علمی پنج مبحث از مبانی معرفت‌شناختی علوم، روش‌های کسب معرفت و تحقیق در علوم، تدبرات تاریخی علوم، مدیریت آموزش و توزیع دانش، فرهنگ و اخلاق علمی؛ همچنین در حوزه درونی پنج مبحث درونی و عمده وجود دارد. در خصوص مفاهیم، مفروضات و اصول پایه‌ای علوم، گزاره‌ها، مسائل علم، فرضیه‌های علوم، نظریه‌های علوم و مدل‌ها و الگوهای علمی نیز بحث کرد. در عرصه گونه شناسی مرجعیت حجت الاسلام الهی خراسانی قائل به سه گونه مرجعیت تولیدی یا ایجادی، تأییدی یا امضایی و روحی یا هماهنگی است.

دیدگاهتان را بنویسید