آخرین خبرها

مقاله بازخوانی حجیت اجماع مدرکی در نشریه علمی پژوهشی فقه و اصول منتشر شد

به گزارش شبکه معالم، مقاله علمی پژوهشی آقای بلال شاکری، کارشناس مسئول آموزشی مرکز تخصصی آخوند خراسانی با عنوان «بازخوانی حجیت اجماع مدرکی» در نشریه علمی پژوهشی «فقه و اصول» دانشگاه فردوسی مشهد چاپ و منتشر شد.

شاکری در این مقاله بیان کرده است: از جمله مواردی که در دوران معاصر بسیار در ادبیات اصولیان مطرح می‌شود، عدم حجیت اجماع مدرکی است. در این نوشتار با بازخوانی اجماع مدرکی از ابتدای طرح مسئله اجماع نزد شیعه تا زمان حاضر، به بررسی حجیت اجماع مدرکی پرداخته شده است.

وی نیز گفته است: با بررسی‌های صورت گرفته می‌توان گفت چنین اجماعی بر اساس تمام مبانی مطرح در حجیت اجماع (حس، لطف، حدس و …)، حجت بوده یا لااقل در تعیین صغرای ظهور ادله شرعی و جبران ضعف دلالی ادله نقش بسزایی ایفا خواهد کرد، لذا نمی‌توان اجماع را به صرف مدرکی بودن بی‌اعتبار دانسته و در استنباط حکم شرعی از آن بهره نبرد.

دانلود مقاله

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید