آخرین خبرها

مقاله آقای بلال شاکری با عنوان « واکاوی قاعده تبعیض در حجیت» موفق به کسب رتبه دوم شد

به گزارش شبکه معالم، مقاله آقای بلال شاکری با عنوان « واکاوی قاعده تبعیض در حجیت» در شانزدهمین فراخوان آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان موفق به کسب رتبه دوم شد.

در چکیده این مقاله آمده است:

قاعده تبعیض در حجیت خبر از جمله قواعد مطرح در کلمات فقهاست که جوانب مختلف آن به ­خوبی تبیین نشده است. در نوشتار پیش‌رو، دیدگاه‌های مختلف درباره قاعده در دو مقام ثبوت و اثبات بررسی شده است. در نوشتار حاضر روشن شده است که قاعده تبعیض در حجیت مشکل ثبوتی ندارد و در مقام اثبات، ادله هفت‌گانه بر اعتبار آن وجود دارد. قاعده نسبت به روایاتی که دلالت تضمنی غیر تحلیلی دارند و فقرات آن مستقل و دارای احکام مستقل باشند، جاری است، اما اگر دلالت تضمّنی تحلیلی باشد یا غیر تحلیلی پیوسته و دارای حکم واحد باشد، قاعده جاری نیست یا لااقل مشکوک است. با توجه به لبّی بودن دلیل سیره که نقش پررنگی در اثبات قاعده و تعیین محدوده آن دارد، نمی‌توان در موارد مشکوک، قاعده را جاری ساخت. این تفصیل با ادله هفت گانه حجیت قاعده نیز سازگار است.

دیدگاهتان را بنویسید