آخرین خبرها

مرکز تخصصی آخوند خراسانی در رشته های تخصصی سطح سه و چهار طلبه می پذیرد

به گزارش شبکه معالم، پذیرش مرکز تخصصی آخوند خراسانی در رشته های تخصصی سطح سه و چهار برای سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲، به زودی آغاز خواهد شد.
رشته های سطح چهار شامل «رشته تخصصی فقه مقارن» و «رشته تخصصی کلام جدید» و رشته های سطح سه شامل: «رشته تخصصی تفسیر و علوم قرآن»، «رشته تخصصی علوم و معارف حدیث»، «رشته تخصصی سطح سه کلام مقارن» و «رشته تخصصی فلسفه و کلام اسلامی» می باشد.
فرایند ثبت نام از ۲۰ بهمن آغاز و آزمون کتبی نیمه دوم اسفندماه برگزار و همچنین شرایط پذیرش متعاقبا علام خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید