خانه - اخبار - محمد جواد استادی مشاور راهبردی و برنامه ریزی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی شد

محمد جواد استادی مشاور راهبردی و برنامه ریزی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی شد

طی حکمی از سوی جعفر مروارید مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی محمد جواد استادی به عنوان مشاور امور راهبردی و برنامه ریزی این اداره کل منصوب شد.

در متن حکم مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی آمده است: اثربخشی و کارآمدی هر سازمان و مجموعه ای پیوند مستقیم با امر برنامه ریزی و سامان دادن راهبردهای کلان دارد. اتخاذ تصمیمهای راهبردی در حوزه فرهنگ که زیرساخت توسعه و پیشرفت است نیازمند دریافت دقیق از مفهوم برنامه ریزی فرهنگی با همه پیچیدگیهای آن است. شناخت درست و دانشورانه از مسائل عرصه فرهنگ و هنر، طبقه بندی و شبکه سازی این مسائل، تعیین اهداف و ساماندهی و گردآوری راهکارهای عملیاتی و فرایندهای تحقق در سایه برنامه ریزی روزآمد معنا خواهد یافت.

برنامه ریزی، کلید واژه اصلی تمرکز فعالیتهای گسترده حوزه فرهنگ و هنر بر محور کلان اهداف از پیش تعیین شده است که مسیر حرکت سازمان از مبدأ تا مقصد را که همان حصول اهداف عالی است میباشد. به کارگیری نوین ترین روشهای برنامه ریزی، شناخت دقیق وضعیت موجود و ترسیم شرایط مطلوب، برخورداری از رویکردهای آینده پژوهشی فرهنگی، برخورداری از تحلیلهای راهبردی مهمترین نیازهای عرصه برنامه ریزی فرهنگی است. استان خراسان رضوی با برخورداری از تنوع و تکثر عمیق فرهنگی و ظرفیت بزرگ نهادها و فعالان فرهنگی از پیچیدگیهای ویژه ای برخوردار است که بایستگی توجه به امر برنامه ریزی و اتخاذ راهبردهای معطوف به مسئله را بیش ازپیش مهم میسازد.

از این روی نظر به تعهد، تجربیات ارزشمند و حسن تدبیر جنابعالی و با هدف بهره مندی از توانایی و ظرفیت فکری شما در تحقق امور مهم ذکر شده، به عنوان مشاور امور راهبردی و برنامه ریزی اینجانب منصوب میشوید. امیدوارم بهره مندی از وجود شما، موفقیتهای بیشتری را در حوزه برنامه ریزی این اداره کل رقم بزند. توفیقتات را در انجام وظیفه محوله از محضر خداوند منان و در پناه عنایات حضرت علی بن موسی الرضا علیهالسلام خواهانم.

دیدگاهتان را بنویسید