آخرین خبرها

فرهنگ عامل هویت‌بخش جامعه انسانی

شبکه معالم ـ اعضای کمیسیون تخصصی «فرهنگ، هنر و ارتباطات اسلامی» مرکز آموزشی شیخ بهایی طی نشستی علمی به گفت‌وگو و اظهار نظر پیرامون موضوعات راهبردی مرتبط با قطب‌های چهارگانه دفتر تبلیغات اسلامی پرداختند.

به گزارش خبرنگار شبکه معالم، در راستای طراحی موضوعات راهبردی اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان برای حل مسائل قطب‌ها، کمیسیون تخصصی «فرهنگ، هنر و ارتباطات اسلامی» با محوریت بررسی برشهای موضوعی راهبردی مبتنی بر مسائل ارائه شده از قطب‌های چهارگانه برگزار شد.

محمد جواد استادی، سرپرست گروه آموش ادب و هنر اسلامی مرکز آموزشی شیخ بهایی در خصوص این نشست گفت: این نشست با حضور اعضای شوراهای علمی گروه‌های آموشی ادب و هنر اسلامی، فرهنگ و ارتباطات اسلامی و اخلاق و تربیت اسلامی تشکیل شد. در این جلسه بر در نظر گرفتن عنصر فرهنگ و در پی آن مطالعات فرهنگی به عنوان عامل هویت‌بخش هر جامعه انسانی با هر وسعتی تأکید گشت. همچنین فرهنگ به عنوان عامل یکپارچگی و اتصال اجزای مختلف جامعه و در نهایت عامل ادامه حیات آن جامعه طرح شد. لذا لازم است تا در تمام فعالیت‌ها رویکردها و ابعاد فرهنگی مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی افزود: در این نشست از میان دوازده مسئله طراحی شده، هشت مسئله با رویکرد فرهنگی، هنری و ارتباطی مورد بابینی قرار گرفت و با توجه به ظرفیت گروه‌های آموزشی این مرکز موضوعاتی برای تکمیل و اصلاح برنامه پیشنهاد گردید.

استادی تأکید کرد: کلام مشترک این نشست تأکید بر توجه جدی به حوزه‌های قالبی و موضوعی در زمینه هنر، فرهنگ و ارتباطات اسلامی بود. در این زمینه توجه به ظرفیت ابزارهای رسانه‌ای، قالب‌های جذاب هنری، نقش عناصر فرهنگی در حوزه‌های تمدنی و سبک زندگی به عنوان نکات اصلی مطرح شد. با همین رویکرد اعضای حاضر در این جلسه سی‌وهشت موضوع راهبردی را پیشنهاد نمودند که در نهایت برای بررسی نهایی به کارگروه راهبردی اداره کل آموزش ارسال گردید.

همچنین این کمیسون پیشنهاد کرد تا «صدا و سیما» به عنوان یک رسانه قدرتمند و مؤثر مورد توجه جدی قرار گرفته و در راستای موضوعات راهبردی تولید محتوای اختصاصی برای این قالب انجام گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید