خانه - اخبار - فراخوان مقاله فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی منتشر شد
شبکه معالم ـ فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی، با محوریت «روش‌شناسی فقه و اصول فقه» مقاله می پذیرد.

فراخوان مقاله فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی منتشر شد

شبکه معالم ـ فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی، با محوریت «روش‌شناسی فقه و اصول فقه» مقاله می پذیرد.

به گزارش شبکه معالم، فراخوان مقاله فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی با عنوان «روش‌شناسی فقه و اصول فقه» از سوی گروه آموزشی فقه و مبانی اجتهاد مرکز تخصصی آخوند خراسانی منتشر شد.

بنا براین فراخوان، زمان پذیرش حداکثر تا سه ماه پس از ارسال مقاله است و به مقالات پذیرفته شده مبلغ ده تا بیست میلیون ریال اهدا خواهد شد. علاقه مندان بایستی مقالات خود را حداکثر تا تاریخ ۳۰ دیماه ۹۸ از طریق سامانه مجله به نشانی: jostar-fiqh.maalem.ir ارسال نمایند.

گفتنی است، بدلیل استقبال پژوهشگران گرامی و بنا به درخواست های مکرر ایشان، هیئت محترم تحریریه نسبت به تمدید اقدام نمود.

پژوهشگران بایستی توجه کنند که مقالات باید مطابق با شیوه نامه مجله تنظیم و از طریق سامانه ارسال شود. و فرآیند داوری و چاپ مقالات در صورت تایید داوری و تحریریه، هیچ گونه تفاوتی با ارزیابی سایر مقالات فصلنامه ندارد.

این شماره در قالب ویژه نامه ای در بهار ۱۳۹۹ با همان اعتبار علمی پژوهشی به چاپ خواهد رسید و از مزایای مادی و معنوی ذکر شده در پوستر فراخوان  بهره مند خواهند شد.

موضوعات پیشنهادی:

 • تأثیرات رویکرد مقارن در روش و فرایند استنباط؛
 • مشروعیت‌سنجی رویکرد مقارن در استنباط، در نسبت با آموزه‌های کلامی شیعه؛
 • الزامات روش‌شناختی در تبدیل اصول فقه به اصول عام اجتهاد؛
 • روش‌های عقلی برهانی در علم فقه؛
 • روش‌های عقلی برهانی در علم اصول؛
 • روش‌های تجربی استقرایی در علم فقه (حساب احتمالات، تراکم ظنون)؛
 • روش‌های تاریخی موجود در علم فقه؛
 • روش‌های تاریخی موجود در علم اصول؛
 • میزان کارآیی روش‌ها و تکنیک‌های مطالعات تاریخی و باستان‌شناسی در فرایند کشف و فهم عرف، سیره عقلا و متشرعه؛
 • نسبت و مناسبات عقل و عرف در استنباط فقهی؛
 • نسبت و مناسبات عقل و عرف در استنباط اصولی؛
 • میزان بهره‌گیری از یافته‌های عقلی در استدلالات نقلی و لفظی (مدلول التزامی، لوازم عقلی)؛
 • روش‌های جمع دلالی در میان فقیهان برجسته (هر فقیه به صورت مستقل)؛
 • روش‌های معناشناسی در علم اصول؛
 • مناشئ ظهور و نقش آن در روش استظهار؛
 • بکارگیری روش تجربی و نیمه‌تجربی کشف در مسأله تواتر و اجماع؛
 • اجماع به مثابه روش احراز سنت؛
 • شهرت فتوایی به مثابه روش احراز سنت؛
 • مقایسه روش احراز تحصیل ملاک با روش احراز امتثال مأموربه؛
 • روش کشف مصلحت نزد اهل تسنن؛
 • میزان اعتبار هر یک از روش‌های ارائه شده برای کشف و احراز مقاصد شریعت؛
 • اعتبارسنجی روش‌های تأویل در تفسیر و کاربرد آن در استنباط احکام؛
 • روش‌های استفتاء و افتاء؛
 • قیاس به مثابه روش کشف حکم؛
 • روش تبدیل گزاره‌های فقهی به مدل‌های کاربردی در حوزه اجتماعی؛
 • روش استنباط در فقه اجتماعی (تأثیر تغییر مقیاس خطاب از فرد به جماعت مؤمنان در روش استنباط)؛
 • امکان‌سنجی روش‌های مطرح در علوم انسانی در فقه؛
 • امکان‌سنجی روش‌های مطرح در علوم انسانی در اصول فقه؛
 • مقایسه روش‌های مطرح در علوم انسانی با فقه؛
 • مقایسه روش‌های مطرح در علوم انسانی با اصول فقه؛
 • تأثیرات مطالعات سیستماتیک بر توصیف روش‌ها و مراحل اجتهاد؛
 • تبیین و نقد الگوریتم اجتهاد در ارزیابی و استدلال دلیل عقلی، بر اساس مبانی هر یک از فقها و اصولیان برجسته شیعه
 • تبیین و نقد الگوریتم اجتهاد در ارزیابی و استدلال دلیل سیره، بر اساس مبانی هر یک از فقها و اصولیان برجسته شیعه
 • تبیین و نقد الگوریتم اجتهاد در ارزیابی و استدلال دلیل نقلی، بر اساس مبانی هر یک از فقها و اصولیان برجسته شیعه
 • تبیین و نقد الگوریتم اجتهاد در تأسیس و اجرای اصول عملی و قواعد فقهی، بر اساس مبانی هر یک از فقها و اصولیان برجسته شیعه
 • تبیین و نقد الگوریتم اجتهاد در استظهار از دلیل لفظی، بر اساس مبانی هر یک از فقها و اصولیان برجسته شیعه
 • تبیین و نقد الگوریتم اجتهاد در جمع و ترجیح میان ادله، بر اساس مبانی هر یک از فقها و اصولیان برجسته شیعه
 • امکان‌سنجی روش‌های کمی-آماری در عرف‌سنجی فقهی؛
 • روش‌های زمینه‌گرا و کاربرد احتمالی آن در تشخیص عناوین ثانویه؛
 • روش‌های تجربی استقرایی در علم اصول (حساب احتمالات، تراکم ظنون)؛
 • امکان‌سنجی و مشروعیت روش‌های جرم‌شناسی در فقه جزائی؛
 • امکان‌سنجی بکارگیری اصول و روش‌های استنباط فقهی در علم کلام و اخلاق اسلامی؛
 • تفاوت‌های روش‌شناختی مذاهب فقهی؛
 • ویژگی‌ها، تمایزات و تفاوت‌های روش‌شناختی در هر یک از ادوار و مکاتب فقهی و اصولی شیعه؛
 • مقایسه تمایزات و تفاوت‌های روش‌شناختی در هر یک از ادوار و مکاتب فقهی و اصولی اهل تسنن؛
 • نقش فراعلم در روش استنباط فقیهان (ارتکازات، پیش‌فرض‌های کلامی، تجربه زیسته، فرهنگ محیط و …)؛
 • اصول فقه و روش‌شناسی استنباط در مکتب تفکیک؛
 • تأثیر مجاورت و ارتباط علمی فقیهان حله با علمای اهل تسنن، در روش استنباط ایشان؛
 • سهم اصول عملیه در روش استنباطی هر یک از فقهای برجسته؛
 • امکان‌سنجی و ارزیابی روش‌ها و ابزارهای مردم‌شناسی و انسان‌شناسی مدرن برای کشف و فهم عرف و سیره عقلا و متشرعه؛

نشانی پستی:مشهد مقدس، خیابان آیت الله خزعلی، دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی؛ مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر مجله علمی پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی کد پستی: ۹۱۳۴۶۸۳۱۸۷

تلفکس: ۰۵۱۳۲۲۱۳۳۲۵ رایانامه: jostar.fiqhi@gmail.com سامانه الکترونیکی: jostar-fiqh.maalem.ir

دیدگاهتان را بنویسید